normy

Přehled platných norem v oblasti odpadového hospodářství

zdroj: MŽP
Normy podle platné úpravy Evropské unie z oblasti odpadového hospodářství.

 ČSN 83 8001 Názvosloví odpadů.

 ČSN 83 8030 Skládkování odpadů - Základní podmínky pro navrhování a výstavbu.

ČSN 83 8032 Skládkování odpadů - Těsnění skládek.

ČSN 83 8033 Skládkování odpadů - Nakládání s průsakovými vodami skládek.

ČSN 83 8034 Skládkování odpadů - Plynové hospodářství skládek (v přípravě).

ČSN 83 8035 Skládkování odpadů - Uzavírání a rekultivace skládek.

ČSN 83 8036 Skládkování odpadů - Monitorování skládek.

ČSN 83 8039 Skládkování odpadů - Provozní řád skládek.

ČSN EN 643 Seznam evropských standardních druhů sběrového papíru.

ČSN EN 840-1 Pojízdné kontejnery na odpady. Část 1: Kontejnery se dvěma koly a objemu od 180 do 390 l pro hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení.

ČSN EN 840-2 Pojízdné kontejnery na odpady. Část 2: Kontejnery se čtyřmi koly a objemu od 500 do 1200 l s výklopným(mi) víkem(víky) pro čepové a/nebo hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení.

ČSN EN 840-3 Pojízdné kontejnery na odpady. Část 3: Kontejnery se čtyřmi koly a objemu od 700 do 1300 l s výsuvným(mi) víkem(víky) pro čepové a/nebo hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení.

ČSN EN 840-4 Pojízdné kontejnery na odpady. Část 4: Kontejnery se čtyřmi koly a objemu od 750 do 1700 l s výklopným(mi) víkem(víky) pro široké čepové a/nebo hřebenové vyprazdňovací zařízení nebo závěsné vyprazdňovací zařízení ozn. BG a/nebo široké hřebenové vyprazdňovací zařízení - Rozměry a provedení.

ČSN EN 840-5 Pojízdné kontejnery na odpady. Část 5: Požadavky na provedení a zkušební postupy.

ČSN EN 840-6 Pojízdné kontejnery na odpady. Část 6: Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.

ČSN 42 0030 - Ocelový a litinový odpad.

ČSN 64 0003 Plasty - Zhodnocení plastového odpadu - Názvosloví.

ČSN 64 0004 Plasty - Značení plastových výrobků pro identifikaci materiálu.

ČSN 72 2051 Škvára ze spaloven tuhých komunálních odpadů pro stavební účely.

ČSN 77 0052-1 Obaly - Obalové odpady. Část 1: Terminologie, základní termíny.

ČSN 77 0052-2 Obaly - Obalové odpady. Část 2: Značení - Identifikační značky pro zhodnocení - Grafické značky.

ČSN 77 0052-3 Obaly - Obalové odpady. Část 3: Značky - Identifikační značky pro zhodnocení - Plasty.

ČSN 80 1990 Textilní odpady - Základní názvosloví.

31. 12. 2002

nahoru