obchodní dovednosti > platební styk > Platební styk (PS)

Platební styk (PS)

Platebním stykem rozumíme systém organizovaný bankami a finančními institucemi, který umožňuje hotovostní a bezhotovostní finanční přesuny mezi jednotlivými hospodářskými subjekty - fyzickými i právnickými osobami.

Představuje široký komplex platebních procesů, kterými se realizují peněžní vztahy v souvislosti s hospodářskými, společenskými, kulturními, sportovními a jinými vztahy uvnitř státu a mezi státy, jejich občany a organizacemi.

PS členíme na:

  • obchodní platby, které představují největší část platebních procesů
  • neobchodní platby - vznikají s poskytováním služeb, např. s cestovním ruchem, placení úroků, autorské honoráře

Členění forem platebního styku:

Hledisko třídění Formy platebního styku
Způsob placení Hotovostní platební styk - forma PS, při níž dochází mezi plátcem příjemcem k přesunu peněz v hotovosti. Banka sehrává pouze omezenou roli při výdeji peněz z účtu a následně při jejich složení na účet
  Bezhotovostní platební styk - forma PS, kdy dochází k úhradě/inkasu pouze bezhotovostním převodem na účtech plátců a příjemců u bank, tj. bez použití hotových peněz
Teritorium Tuzemský platební styk - forma PS, která se odehrává mezi subjekty uvnitř národní ekonomiky, zpravidla v tuzemské měně. V České republice funguje od r. 1992 clearing v tuzemské měně
  Zahraniční platební styk - forma PS, která se odehrává mezi tuzemskými a zahraničními subjekty, představuje tedy platby do a ze zahraničí
Náležitosti průvodních dokumentů Hladké platby - forma PS, která neobsahuje bankovní závazek a nemá vazbu na průvodní dokumenty. Jde o nejrozšířenější formu. Hladkým platem zpravidla končí také dokumentární platby.
  Dokumentární platby - forma PS, která má bezprostřední vazbu na průvodní dokumenty a případně obsahuje i bankovní závazek.
Lhůty provedení Přednostní (expresní) platby - forma PS, která zajišťuje přednostní okamžité, resp. urychlené odepsání peněžních prostředků z účtu klienta (jménem majitele účtu) oproti běžným standardům stanovených v obchodních podmínkách banky.
  Standardní platby - forma PS, která zajišťuje provedení příkazu klienta (platební operace) podle standardních , předem dohodnutých podmínek. Klient za její provedení neplatí žádný další poplatek navíc.
nahoru