Kanada

Kanadské symboly pro ošetřování

1. Úvod
Uvedené informace jsou převzaty z National Standard of Canada - Care Labelling of Textiles (CAN/CGSB-86.1-M).

Způsob značení je založen na systému 5 základních symbolů provedených ve 3 barvách obvyklých na semaforech (červená, žlutá-jantarová, zelená). Každý z těchto symbolů a jejich varianty jsou zobrazeny v části 8 dokumentu National Standard of Canada - Care Labelling of Textiles.

Značení se vztahuje k těmto vlastnostem: stálobarevnost, rozměrová stabilita a změny po bělení chlórem.

Systém není zamýšlen pro použití na čalouněný nábytek, matrace, koberce, výrobky provedené převážně z kůží a/nebo kožešin, příze a punčochové zboží. 

2. Barva symbolů
Použité barvy odpovídají třem barvám obvyklým na semaforech.
Červená
pro  "STOP"
Žlutá - jantarová
pro  "POZOR"
Zelená
pro  "VOLNO (POKRAČOVAT)"
 
Pro zajištění, že zákazník nebude zmaten nesprávnými odstíny použitých barev, barvy symbolů se musí co nejvíce blížit barvám červená (509-301), žlutá-jantarová (505-311) a zelená (503-327) identifikovaných v Canadian General Standards Board standard, Standard Paint Colors (1-GP-12, Part II). 
 
3. Zakazující symboly
Červený přeškrtnutý symbol může být použit pouze tehdy, když se prokáže, že proces, který je symbolem  vyjádřen, může zničit textilní výrobek. Tudíž červený přeškrtnutý trojúhelník nesmí být použit na textilii, která nemůže být poškozena bělením chlorem nebo červeně přeškrtnutá žehlička nesmí být použita na textilii, která nemůže být zničena žehlením.
Poznámka : Všechny červené symboly musí být přeškrtnuty, aby se zdůraznil zákaz nakládání s výrobkem, který symbol reprezentuje.
 
4. Označování teploty
a) Symboly praní
Teplota vody pro praní musí být vyjádřena ve stupních Celsia. Norma povoluje udávat čtyři maximální teploty vody pro praní: 30°C, 40°C, 50°C a 70°C. Jiné označení teploty vody pro praní než 30°C, 40°C, 50°C a 70°C nesmí být použito.

b) Symboly žehlení
Teček nebo uvedení  teploty (°C) může být užito jako popisné značky v symbolu žehličky. Preferovány jsou ovšem tečky. Teploty ekvivalentní k tečkám jsou následující:

1 tečka
Žlutá (jantarová) žehlička
110°C
2 tečky
Žlutá (jantarová) žehlička
150°C
3 tečky
Zelená žehlička
200°C
Jiné označení teploty žehlení než 110°C, 150°C a 200°C (včetně označení tečkami) nesmí být použito.
5. Barva pro označení teploty a pro další popisné značky
Označení teploty stejně jako další popisné značky (např. "ruka" u symbolů praní) musí být uvedeny ve stejné barvě jako odpovídající symbol nebo v jiné vhodné tmavé barvě mimo: červené a žluté(jantarové) barvy pro zelené symboly, červené a zelené barvy  pro žluté(jantarové) symboly a žluté(jantarové) a zelené barvy pro červené  symboly.
 
6. Pořadí symbolů
Symboly musí být poskládány v takovém pořadí, ve kterém po sobě následují procesy údržby, které symboly představují (vanička, trojúhelník, čtverec, žehlička, kruh). Toto pořadí musí být dodrženo, i když není použit některý ze symbolů.
 
7. Doplňující informace k údržbě 
Pokud je to nezbytné, používají se psané texty v angličtině nebo francouzštině k uvedení doplňujících informací k údržbě, které nejsou vyjádřitelné symboly. Například informace"Použijte nepříliš silný prací prostředek - žádné mýdlo (v angličtině: Use mild detergent - no soap, ve francouzštině: Utilizer un detergent leger - pas de savon", bude přidána k symbolu, ke kterému přísluší - k symbolu praní. Další doplňující informací může být například "Prát samostatně, v angl. Wash separately, ve franc. Laver seul".
8. Požadavky na etikety

a. Druh materiálu na etikety
V normě není specifikováno, jaký typ materiálu nebo textilie má být použit, nicméně mnoho spotřebitelů si stěžuje na tuhé, kousavé etikety, které dráždí pokožku. Norma uvádí, že prodejci mohou zvolit takový materiál na etiketu, který nedráždí, pokud je v přímém kontaktu s kůží.

b. Umístění etiket
Norma neuvádí jasný požadavek na umístění etikety. Etiketa ovšem musí být umístěna na  přiměřeně viditelném místě na textilním výrobku. Umístění uvnitř nohavice nebo rukávu není přijatelné.

c. Stálost etiket
Materiály používané na etikety, symboly a jakékoliv psané doplňující informace musí být schopny vydržet procesy údržby, které jsou reprezentovány uvedenými symboly a musí být použity způsobem, který zajistí čitelnost a pevné připojení k výrobku minimálně po 10 čištění nebo po dobu životnosti výrobku, která je někdy kratší.

Výjimky k tomuto požadavku mohou být uděleny pro výrobky, které mohou být označeny na návinu (roli) nebo cívce.

9. Značení sestává z pěti symbolů, které jsou uvedeny v následujícím odstavci
Praní
Bělení chlórem
Sušení
Žehlení
Sušení

Praní

Instrukce pro údržbu
 Výrobek se nesmí prát
 Ruční praní v chladné vodě
Praní v pračce v chladné vodě (30°C) s mírným nastavením a s omezeným namáháním
Praní v pračce ve vlažné vodě (40°C) s mírným nastavením a s omezeným namáháním
Praní v pračce v teplé  vodě (50°C) s mírným nastavením a s omezeným namáháním
Praní v pračce v teplé vodě (50°C) s normálním  nastavením
Praní v pračce v horké vodě (50°C) s normálním  nastavením
Bělení chlórem Instrukce pro údržbu
 Nebělit chórem
Možno opatrně použít chlórové bělení
Sušení Instrukce pro údržbu
 Sušit v rovině
 Sušení v bubnové sušičce při nižší teplotě
 Sušení v bubnové sušičce od střední do vysoké teploty 
 Sušit zavěšené
 Sušit odkapáním
Žehlení Instrukce pro údržbu
Výrobek se nesmí žehlit
 Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 110°C
 Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 150°C
 Žehlit při maximální teplotě žehlicí plochy 200°C
Chemické čištění Instrukce pro údržbu
Výrobek se nesmí chemicky čistit
 Možno opatrně chemicky čistit
 Chemické čištění možné
nahoru