technické předpisy > Symboly pro ošetřování textilních výrobků

Symboly pro ošetřování textilních výrobků

Symboly pro ošetřování textilních výrobků
- přehledy symbolů pro ošetřování používaných v Kanadě, Japonsku, Austrálii, Evropě a USA- informace potřebné pro exportéry textilních výrobků
Úvodní informace
Přesto, že systém označování údajů pro ošetřování textilií je normalizován na mezinárodní úrovni, (ISO 3758), používají se v mnoha zemích odlišné postupy tohoto označování. Vzhledem k tomu, že při mezinárodním styku se setkáváme s těmito odlišnostmi, považujeme za účelné seznámit Vás s některými světově používanými systémy.
Tyto údaje považujte za orientační. Při označování tuzemských výrobků je nezbytné využívat
ČSN EN 23758 (80 0005), při označování výrobků exportovaných je třeba se řídit požadavky odběratelů.
POZNÁMKA
V současné době probíhá paralelní revize ISO 3758 a EN  23758. Projednává se možnost doplnění a upřesnění některých symbolů ošetřování a vzhledem k mnoha připomínkám se jednání o normách prodlužuje. Lze předpokládat, že vydání revidovaných norem lze očekávat až v roce 2003.    
  (388TEXTLINKEvropské symboly pro ošetřování)
  (389TEXTLINKKanadské symboly pro ošetřování)
  (390TEXTLINKJaponské symboly pro ošetřování)
  (391TEXTLINKAustralské symboly pro ošetřování)
  (392TEXTLINKSymboly pro ošetřování používané v USA)
   

 

nahoru