info

Informace k životnímu prostředí

Úvodní informace

V současné době se vzhledem k přibližování legislativy ČR k předpisů Evropské unie mění řada předpisů, které se vztahují mimo jiné i k oblasti životního prostředí.

V souborech jsou uvedeny informace, které jsou určeny především pracovníkům, kteří se v organizacích věnují ochraně životního prostředí.

(394TEXTLINKSeznam předpisů z oblasti životního prostředí, které nabývají účinnosti v lednu 2003)
(395TEXTLINKPřehled platných norem v oblasti odpadového hospodářství)
 (stav k 1. 1. 2003)

nahoru