technické předpisy > Přehled legislativních zdrojů

Přehled legislativních zdrojů

Přehled legislativních zdrojů

Instituce Ve Sbírce vydává Web
domovská stránka
Cesty k dokumentům
Poslanecká sněmovna Parlamentu schvaluje zákony a ústavní zákony
vydává usnesení
www.psp.cz Dokumenty
Sněmovní tisky
Senát Parlamentu schvaluje zákony a ústavní zákony www.senat.cz Dokumenty Senátu
Senátní tisky
Prezident republiky podepisuje zákony a ústavní zákony
vydává rozhodnutí
www.hrad.cz Kancelář prezidenta republiky
Podepsané a vrácené zákony
Ústavní soud nálezy Ústavního soudu www.concourt.cz Rozhodnutí soudu
Vláda ČR nařízení vlády, předseda vlády
vydává úplná znění zákonů
www.vlada.cz Vláda České republiky
Legislativní plán vlády
(Tiskový odbor-Další dokumenty)
Ministerstva:
M. dopravy a spojů vyhlášky www.mdcr.cz Legislativa
M. financí vyhlášky, opatření a oznámení www.mfcr.cz


www.cs.mfcr.cz
Zákony, Vyhlášky MF
Finanční zpravodaj
Cenový věstník
Celní sazebník
M. kultury vyhlášky www.mkcr.cz
M. obrany vyhlášky www.army.cz Zákony branného zákonodárství
M. práce a sociálních věcí vyhlášky a oznámení www.mpsv.cz
M. pro místní rozvoj vyhlášky a sdělení www.mmr.cz
M. průmyslu a obchodu vyhlášky www.mpo.cz Ostatní-Legislativa
Registr ŽP
M. spravedlnosti vyhlášky www.justice.cz Informace z resortu
Obchodní rejstřík
M. školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášky www.msmt.cz
M. vnitra vyhlášky a sdělení
sdělení o opravě tiskových chyb
www.mvcr.cz Odborníkům-Dokumenty
Sbírka zákonů (stejnopis)
M. zahraničních věcí vyhlášky a sdělení o uzavírání mez. smluv www.mzv.cz Archiv
M. zdravotnictví vyhlášky www.mzcr.cz Legislativa
M. zemědělství vyhlášky www.mze.cz Legislativa
M. životního prostředí vyhlášky www.env.cz Legislativa
Ostatní instituce:
Česká národní banka vyhlášky a oznámení www.cnb.cz Legislativa
Český báňský úřad vyhlášky www.cbusbs.cz Předpisy
Český statistický úřad vyhlášky a opatření www.czso.cz
Český telekomunikační úřad vyhlášky a sdělení www.ctu.cz Opatření úřadu
Český úřad zeměměřický a katastrální vyhlášky www.vugtk.cz/~cuzk Předpisy a dokumenty
Národní bezpečnostní úřad vyhlášky www.nbu.cz Zákony, Vyhlášky
Správa státních hmotných rezerv vyhlášky www.sshr.cz
Státní úřad pro jadernou energetiku vyhlášky www.sujb.cz Právní předpisy
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vyhlášky www.compet.cz Zákony
nahoru