obchodní dovednosti > komunikace se spotřebitelem > Pravidla komunikace se spotřebitelem

Pravidla komunikace se spotřebitelem

Motto : Nic není nemožné

Ve vztahu prodávající – klient platí několik pravidel, která považujeme za základní. Přestože se na první pohled zdají být jednoduchá, v praxi se můžeme setkat s mnoha překážkami na jedné i druhé straně. Začneme tedy jimi a v dalších kapitolách si povíme, jak odstranit překážky a vést úspěšné jednání s klientem.

Desatero úspěšného prodejce

 1. Poznejte svůj výrobek
  Je nutné podat spotřebiteli pravdivou a úplnou informaci, jinak ztratí důvěru.
 2. Poznejte svého zákazníka
  Podle některých signálů můžeme odhadnout klienta, to nám usnadní komunikaci s ním.
 3. Vytvořte příznivý první dojem
  Úsměv, příjemné prostředí, nenásilná konverzace nám v tom pomohou. Mějme na paměti, že důležité je i to, s jakým dojmem klient odchází.
 4. Prodávejte užitek
  Vysvětlete, k čemu výrobek slouží, jak může být prospěšný.
 5. Kdo se ptá, vede
  Rozhovor usměrňuje ta osoba, která pokládá otázky.
 6. Nenuťte spotřebitele ke koupi
  Je to forma manipulace. Většinou má opačné účinky.
 7. Naslouchejte aktivně
  Všímejte si nejen obsahu, ale i formy (výběru slov, tónu hlasu).
 8. Mějte k námitkám pozitivní postoj
  Námitka je jistá forma zájmu o výrobek. Není třeba se nad ní pohoršovat. Spotřebitel hovoří o výrobku, ne o Vás.
 9. Buďte nad věcí
  I když je situace nepříznivá, nenechte se vtáhnout do hádky. Reagujte klidně, bez zbytečných emocí.
 10. Věřte, že nic není nemožné
  Slibujte však jen to, co skutečně můžete splnit. Jinak volte spíše slova – "pokusím se o to".

Zamyslete se, které body Vám dělají největší potíže.

Zkuste zjistit proč jste vybrali právě ty.

Není překážka ve Vás?

nahoru