technické předpisy > HRAČKY- č. 171/1997 Sb. v platném znění

HRAČKY- č. 171/1997 Sb. v platném znění

Harmonizované normy k nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, v platném znění

Číslo normy

Název normy

Třídicí znak

ČSN EN 71-2

Bezpečnost hraček. Část 2: Hořlavost

94 3095

ČSN EN 71-6

Bezpečnost hraček. Část 6: Grafická značka pro varovné označení věkové skupiny

94 3095

ČSN EN 71-3

Bezpečnost hraček. Část 3: Migrace určitých prvků

94 3095

ČSN EN 71-1

Bezpečnost hraček - Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

94 3095

nahoru