Úvod

Cílem tohoto úkolu je popularizace technické normalizace v odvětvích, kde není dosud dostatečně důsledně využívána.

Pro přístup k řešení úkolu si definujme pojem "popularizace": Šíření znalostí obecně srozumitelným způsobem. Případně podle slovníku cizích slov: Šíření poznatků, názorů, obeznamování veřejnosti, srozumitelný výklad.

V rámci tohoto kurzu chceme zlepšit povědomí o technické normalizaci a jejím využívání v textilním a oděvním průmyslu ale i kožedělném a nábytkářském prostřednictvím zvýšení znalostí o:

  • smyslu a možnostech využívání technických norem;
  • soustavě technických norem;
  • stavbě a zpracování technických norem;
  • řízení technických norem v organizaci.

Ačkoliv uvedené okruhy jsou doloženy praktickými příklady o využívání norem a o postupech vypracování norem, přesto se v některých bodech nevyhneme suchopárnému či akademickému popisu. Vždy se však budeme snažit udržet sdělení informací – znalostí na obecně srozumitelné úrovni.

Cílem kurzu není vyškolit odborníky v technické normalizaci, ale vyškolit pracovníky, kteří dokáží technické normy účelně využívat v podnikové praxi a v případě potřeby zpracovat vhodnou podnikovou technickou normu.

K jednotlivým kapitolám jsou zpracovány jednoduché testy k základnímu ověření znalostí.

Po ukončení kurzu a absolvování zkoušky a zpracování zadané práce lze získat osvědčení o absolvování kurzu.

Zadání práce bude provedeno na základě dohody TZÚ a zaměstnavatele či absolventa, neboť by se mělo jednat o praktickou práci využitelnou v praxi organizace, která pracovníka na absolvování kurzu vyslala.

TZÚ Vám přeje příjemné studium.

nahoru