technické předpisy > spolupráce v mezinárodní normalizaci

spolupráce v mezinárodní normalizaci

Spolupráce v mezinárodní normalizaci

Český normalizační institut (ČSNI) je představitelem České republiky v organizacích: CEN (Evropský výbor pro normalizaci) ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci).

Koordinací prací pověřuje ČSNI jednotlivé organizace, které příslušné činnosti neřeší přímo, ale jeho prostřednictvím. Dokumenty CEN a ISO jsou v anglickém jazyce, rovněž připomínky k dokumentům se předávají v angličtině.

Jednotlivé odborně příslušné organizace jsou pověřeny koordinací prací za ČR v rámci CEN a ISO v dále uvedených technických komisích (TC) a subkomisích (SC):

Např.
CEN CEN/TC 134 Pružné a textilní podlahové krytiny
CEN/TC 248 Textilie a textilní výrobky
ISO ISO/TC 38 Textil
ISO/TC 38 SC 20 Popisy plošných textilií
ISO/TC 38 SC 22 Specifikace výrobků
ISO/TC 38 SC 23 Vlákna a nitě
ISO/TC 219 Podlahové krytiny

Hlavními činnostmi v rámci TC a SC jsou zejména:

  • posuzování a připomínkování návrhů norem CEN a ISO
  • odsouhlasování konečných návrhů norem
  • posuzování aktuálnosti vydaných norem CEN a ISO při pravidelných pětiletých prověrkách včetně podávání návrhů na upřesnění norem a požadavků na revize norem
  • posuzování návrhů na zařazení nových pracovních bodů
Pracovní skupiny (WG) V pracovních skupinách se připravují v týmu odborníků návrhy nových norem. Např.
CEN/TC 248 WG 10 Systém označování velikostí oblečení
CEN/TC 248 WG 16 Textilie v systému zdravotní péče
CEN/TC 248 WG 17 Hygienické vlastnosti textilií
ISO/TC38 SC 23 WG 3 Měření zákrutů nití
nahoru