technické předpisy > Informace o normách

Informace o normách

Přehled  serverů mezinárodních institutů, na kterých je možno nalézt informace o normách

Poznámky:

  1. poklepem na podtržené odkazy je možno se přesunout na internetové stránky uvedené organizace
  2. naprostá většina serverů nabízí fulltextové vyhledávání norem v databázích
  3. požadované nalezené normy je možno si objednat přímo ze stránek institutů (el. obchod)

Mezinárodní standardizační instituty

ISO - Mezinárodní organizace pro standardizaci

ISO - International Organization for Standardization

IEC - Mezinárodní elektrotechnická komise

IEC - International Electrotechnical Commission

ITU - Mezinárodní telekomunikační unie

ITU - International Telecommunication Union

WSSN - World Standards Services Network

WSSN - World Standards Services Network

Regionální standardizační instituty

CEN - Evropská komise pro standardizaci

CEN - European Committee for Standardization - není databáze EN, nejlépe se dívat na server BSI, oni přebírají EN okamžitě po jejich vydání

CENELEC - Evropská komise pro elektrotechnickou standardizaci

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization

COPANT - Pan Americká normalizační komice

COPANT - Pan American Standards Commission

ETSI - Evropská telekomunikační normalizační organizace

ETSI - European Telecommunications Standards Organisation

8.4.2003

nahoru