základy textilních technologií > technologie předení > Základní přádelnické polotovary a výrobky

Základní přádelnické polotovary a výrobky

Polotovary a výrobky při výrobě přízí

Výroba příze je velmi složitý proces s celou řadou specifických zvláštností, v závislosti na zpracovávaném materiálu a druhu vypřádané příze. Je to proces sestávající se z řady dílčích operací, jejichž úkolem je postupně vyrobit ze slisovaných vláken jemnou a stejnoměrnou přízi. Při tomto procesu se setkáváme s celou řadou různých přádelnických polotovarů.

Vlákenný materiál přichází do přádelen silně slisovaný v balících Proto je prvním úkolem přádelen rozvolnit tyto balíky na menší chomáčky a vločky, které se dále zpracovávají na přípravárenských strojích. Postupně dochází k jejich čištění, mísení, čechrání apod. Vločky mohou tvořit souvislou vrstvu, zvanou rouno která se může navíjet do tvaru stůčky Ta se pak předkládá mykacímu stroji, kde dochází k rozvolňování (mykání) chomáčků až na jednotlivá vlákna která na výstupu ze stroje tvoří tenkou vrstvičku nazývanou pavučina . Z ní se vytvoří pramen (mykanec) který se bude dále zpracovávat. Pokud se pramen předloží česacímu stroji, pak vznikne pramen z téměř ideálně urovnaných a napřímených vláken tzv. česanec Postupným družením a protahováním dochází k zestejnoměrnění a ztenčení pramenů. Jejich dalším protažením a zakroucením nebo zaoblením vznikne přást Ten se již předkládá poslednímu stroji v technologickém procesu, stroji dopřádacímu, na kterém se vyrobí finální výrobek - jednoduchá příze Ta se může ještě dále upravovat v dokončovacích operacích .

nahoru