technické předpisy > Seznam norem ČSN třídy 80 (stav k 31. 3. 2003)

Seznam norem ČSN třídy 80 (stav k 31. 3. 2003)

SEZNAM ČSN tř. 80 TEXTILNÍ SUROVINY A VÝROBKY - k 2003-04
(vyhledávání v seznamu: pomocí kombinace kláves CTRL+F, do řádku ve vyhledávacím okně zapsat č. normy, klíčové slovo nebo třídicí znak)
Číslo normy Název normy Tř.znak Platnost Poznámka
80 00 Textilní průmysl, všeobecně    
ČSN 80 0001 Textilie. Třídění a základní názvy 80 0001 1974-03-01 Změny:b 1.78, d 11.89, 5 9.93, 6 6.94
ČSN EN 29092 Textilie. Netkané textilie. Definice 80 0002 1994-07  
ČSN EN 23758 Textilie. Symboly pro ošetřování (ISO 3758:1991) 80 0005 1996-01 Opravy:5.97
ČSN 80 0009 Obchodní přirážky vlhkosti textilních surovin a polotovarů 80 0009 1992-02-01  
ČSN ISO 2076 Textilie. Chemická vlákna. Terminologie 80 0010 1996-06  
ČSN ISO 8159 Textilie. Tvary vláken a nití. Slovník 80 0011 1994-01  
ČSN 80 0012 Názvosloví efektních nití 80 0012 1968-01-01  
ČSN EN ISO 4921  Pletení - Základní pojmy - Slovník 80 0013 2002-07 převzetí oznámením
ČSN 80 0016 Plošné textilie. Názvy a definice vzhledových vad 80 0016 1988-07-01  
ČSN 80 0018 Zátažné a osnovní pletařské vazby. Terminologie 80 0018 1993-11  
ČSN 80 0020 Názvosloví tkalcovských vazeb a vazebních technik 80 0020 1966-03-01  
ČSN 80 0021 Názvosloví a charakteristika tkanin 80 0021 1989-10-01  
ČSN 80 0023 Názvosloví vad stuhařských a prýmkařských výrobků 80 0023 1982-05-01  
ČSN 80 0025 Názvosloví vad tkanin 80 0025 1976-04-01  
ČSN 80 0026 Textilné nite. Názvy a definície chýb 80 0026 1990-01-01  
ČSN 80 0027 Textilní suroviny. Názvosloví v oblasti lněné suroviny 80 0027 1991-08-01  
ČSN 80 0028 Názvosloví v průmyslu lýkových vláken. Oblast technologie tíren a přádelen 80 0028 1991-11-01  
ČSN ISO 8160 Textilie. Tvarované nitě. Slovník 80 0029 1993-12  
ČSN 80 0030 Chemická vlákna. Názvosloví vad chemických vláken 80 0030 1986-06-01  
ČSN 80 0032 Termíny textilních pásků 80 0032 1994-03  
ČSN 80 0033 Stuhařské, prýmkařské a síťařské výrobky. Základní názvy 80 0033 1986-01-01  
ČSN 80 0034 Zkoušení textilií. Pojmy pro stanovení délky vláken 80 0034 1974-12-01  
ČSN 80 0035 Pletené výrobky. Názvy a definice vad 80 0035 1990-07-01  
ČSN ISO 1144 Textilie - Jednotný systém pro označování délkové hmotnosti (SystémTex) 80 0050 1998-01  
ČSN EN 20139 Textilie. Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení 80 0056 1994-09  
ČSN 80 0059 Textilie. Stanovení elektrického odporu 80 0059 1986-09-01  
ČSN 80 0061 Klimatizování textilních surovin, polotovarů a výrobků 80 0061 1972-07-01 Změny:a 4.82
ČSN 80 0063 Stanovení rozsahu výběru vzorků textilních surovin a přízí 80 0063 1964-10-01  
ČSN ISO 5089 Textilie. Příprava laboratorních a zkušebních vzorků pro chemické zkoušky 80 0064 1994-01  
ČSN 80 0065 Stanovení obchodní hmotnosti textilií 80 0065 1974-07-01  
ČSN EN 1413 Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu 80 0066 1999-01  
ČSN EN 12751 Textilie - Odběr vzorků vláken, nití a plošných textilií ke zkouškám 80 0070 2000-04  
ČSN 80 0073 Pojmy používané při zkoušení textilií tahem 80 0073 1992-07-01  
ČSN 80 0074 Textilní materiály. Zjišťování standardní suché hmotnosti a vlhkosti 80 0074 1982-07-01  
ČSN 80 0080 Diely odevných výrobkov. Termíny a definície 80 0080 1991.01.01  
ČSN 80 0090 Metodika měření tělesných rozměrů mužů, žen, chlapců a dívek 80 0090 1993-05  
80 01 Zkoušení stálosti vybarvení textilních surovin a výrobků      
ČSN 80 0100 Doprovodná tkanina z viskózové stříže 80 0100 1983.09.01  
ČSN 80 0101 Bavlněná doprovodná tkanina 80 0101 1983.09.01  
ČSN 80 0106 Lněná doprovodná tkanina 80 0106 1987.06.01  
ČSN 80 0107 Vlněná doprovodná tkanina 80 0107 1981.07.01  
ČSN 80 0108 Doprovodná tkanina z polyesterové stříže 80 0108 1980.09.01  
ČSN 80 0110 Švy a šití. Názvosloví a označování 80 0110 1971.10.01  
ČSN ISO 4915 Textilie. Druhy stehů. Třídění a terminologie 80 0111 1994-05  
ČSN 80 0117 Doprovodná tkanina z polyamidového hedvábí 80 0117 1986.01.01  
ČSN EN ISO 105-G02 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G02: Stálobarevnost ve spalných plynech 80 0118 1998-09  
ČSN EN 20105-A02 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A02: Šedá stupnice pro hodnocení změny odstínu (ISO 105-A02:1993) 80 0119 1995-04  
ČSN EN ISO 105-A01 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A01: Všeobecné principy zkoušení 80 0120 1997-11  
ČSN EN 20105-A03 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část A03: Šedá stupnice pro hodnocení zapouštění (ISO 105-A03:1993) 80 0121 1995-04  
ČSN EN ISO 105-X10 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X10: Hodnocení migrace textilních barviv do polyvinylchloridových převrstvení 80 0122 1998-01  
ČSN EN ISO 105-C06 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C06: Stálobarevnost v domácím a komerčním praní 80 0123 1998-09 Opravy:*1 2.02
ČSN EN ISO 105-A05 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A05: Přístojové stanovení změny odstínu pro určení stupňů šedé stupnice 80 0124 1998-07  
ČSN EN ISO 105-E05 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E05: Stálobarevnost při pokapání: kyselinou 80 0125 1998-08  
ČSN EN ISO 105-E06 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E06: Stálobarevnost při pokapání: alkálií 80 0126 1998-08  
ČSN EN 20105-N01 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N01: Stálobarevnost při bělení: chlornan (ISO 105-N01:1993) 80 0127 1996-10  
ČSN EN ISO 105-N02 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N02: Stálobarevnost při bělení: peroxid 80 0128 1996-12  
ČSN EN ISO 105-A06 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A06: Přístrojové hodnocení 1/1 standardních sytostí 80 0129 1998-07  
ČSN EN ISO 105-X02 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část XO2: Stálobarevnost při karbonizaci: kyselinou sírovou 80 0130 1997-11  
ČSN EN ISO 105-X14 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X14: Staálobarevnost při kyselém chlorování vlny: dichlorisokyanurát sodný 80 0131 1998-10  
ČSN EN ISO 105-B01 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B01: Stálobarevnost na světle: denním 80 0132 2000-05  
ČSN EN ISO 105-X04 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X04: Stálobarevnost při mercerování 80 0133 1998-10  
ČSN EN ISO 105-Z01 Textilie - Zkoušky barevnosti - Část Z01: Stálobarevnost vůči kovům v barvicí lázni: soli chromu 80 0134 1998-01  
ČSN EN ISO 105-Z02 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z02: Stálobarevnost vůči kovům v barvicí lázni: železo a měď 80 0135 1998-02  
ČSN EN ISO 105-B03 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B03: Stálobarevnost v povětrnosti: expozice venku 80 0136 1998-07  
ČSN EN ISO 105-E09 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E09: Stálobarevnost při krabování 80 0137 1998-10  
ČSN EN ISO 105-X11 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X11: Stálobarevnost při žehlení 80 0138 1998-07  
ČSN EN ISO 105-X12 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část X12: Stálobarevnost v otěru 80 0139 1996-12  
ČSN EN ISO 105-X06 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X06: Stálobarevnost v sodové vyvářce 80 0140 1998-10  
ČSN EN ISO 105-N05 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N05: Stálobarevnost při síření 80 0141 1996-12  
ČSN EN ISO 105-J03 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J03: Výpočet barevných diferencí 80 0142 1998-09  
ČSN EN ISO 105-E01 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E01: Stálobarevnost ve vodě 80 0143 1998-02  
ČSN EN ISO 105-E02 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E02: Stálobarevnost v mořské vodě 80 0144 1998-02  
ČSN EN ISO 105-E07 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E07: Stálobarevnost při pokapání: vodou 80 0145 1998-08  
ČSN EN 20105-C01 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část C01: Stálobarevnost v praní. Zkouška 1 (ISO 105-C01:1989) 80 0146 1996-03  
ČSN EN 20105-C02 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část C02: Stálobarevnost v praní. Zkouška 2 (ISO 105-C02:1989) 80 0146 1996-03  
ČSN EN 20105-C03 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část C03: Stálobarevnost v praní. Zkouška 3 (ISO 105-C03:1989) 80 0146 1996-03  
ČSN EN 20105-C04 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část C04: Stálobarevnost v praní. Zkouška 4 (ISO 105-C04:1989) 80 0146 1996-03  
ČSN EN 20105-C05 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část C05: Stálobarevnost v praní. Zkouška 5 (ISO 105-C05:1989) 80 0146 1996-03  
ČSN EN ISO 105-B02 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B02: Stálobarevnost na umělém světle: zkouška s xenonovou výbojkou 80 0147 2000-05 Změny:*A1 11.02
ČSN EN ISO 105-G03 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G03: Stálobarevnost vůči atmosférickému ozonu 80 0148 1998-09  
ČSN EN ISO 105-P01 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část P01: Stálobarevnost v suchém teple (s výjimkou žehlení) (ISO 105-P01:1993) 80 0149 1996-09  
ČSN EN ISO 105-B05 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B05: Zjišťování a hodnocení fotochromie 80 0150 1998-01  
ČSN EN ISO 105-E11 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E11: Stálobarevnost při paření 80 0151 1998-07  
ČSN EN ISO 105-D02 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část D02: Stálobarevnost v otěru: organická rozpouštědla 80 0152 1998-01  
ČSN EN ISO 105-N03 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N03: Stálobarevnost při bělení: chloritan sodný (mírné) 80 0153 1996-12  
ČSN EN ISO 105-N04 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část N04: Stálobarevnost při bělení: chloritan sodný (silné) 80 0154 1996-12  
ČSN EN ISO 105-X08 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X08: Stálobarevnost při odkližování 80 0155 1998-08  
ČSN EN ISO 105-E12 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E12: Stálobarevnost při valchování: alkalická valcha 80 0156 1998-10  
ČSN EN ISO 105-E14 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E14: Stálobarevnost při kyselém valchování: mírném 80 0157 1998-07  
ČSN EN ISO 105-E13 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E13: Stálobarevnost při kyselém valchování: přísném 80 0158 1998-07  
ČSN EN ISO 105-E10 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E10: Stálobarevnost při dekatování 80 0159 1998-07  
ČSN EN ISO 105-X07 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X07: Stálobarevnost při přebarvování: vlna 80 0160 1998-08  
ČSN EN ISO 105-S01 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část SO1: Stálobarevnost při vulkanizaci: horkým vzduchem 80 0161 1997-11  
ČSN EN ISO 105-S02 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část S02: Stálobarevnost při vulkanizaci: chloridem sirným 80 0162 1997-11  
ČSN EN ISO 105-E03 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část EO3: Stálobarevnost v chlorované vodě (plovárenská voda) 80 0163 1998-07  
ČSN EN ISO 105-P02 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část PO2: Stálobarevnost při plisování: plisování parou 80 0164 1997-11  
ČSN EN ISO 105-E04 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E04: Stálobarevnost v potu 80 0165 1998-01  
ČSN EN ISO 105-D01 Textilie. Zkoušky stálobarevnosti. Část D01: Stálobarevnost v chemickém čištění (ISO 105-D01:1993) 80 0166 1996-09  
ČSN EN ISO 105-E08 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E08: Stálobarevnost v horké vodě 80 0167 1998-07  
ČSN 80 0168 Zkoušení stálosti vybarvení textilií při šamponování 80 0168 1970.10.01  
ČSN EN ISO 105-B04 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B04: Stálobarevnost v umělé povětrnosti: zkouška s xenonovou výbojkou 80 0171 1998-07  
ČSN EN ISO 105-G01 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G01: Stálobarevnost v oxidech dusíku 80 0173 1998-01  
ČSN EN ISO 105-X13 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X13: Stálobarevnost vlnařských barviv při procesech používajících chemické prostředky pro tvarování, plisování a fixování 80 0174 1998-10  
ČSN 80 0176 Zkoušení vlivu provozního chemického čištění na textilie 80 0176 1982.12.01  
ČSN EN ISO 105-X05 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X05: Stálobarevnost vůči organickým rozpouštědlům 80 0177 1998-10  
ČSN EN ISO 105-A04 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A04: Metoda pro přístrojové hodnocení stupně zapouštění doprovodných tkanin 80 0178 2000-05  
ČSN EN ISO 105-B08 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B08: Kontrola kvality modrých vlněných referenčních materiálů 1 až 7 80 0179 2000-05  
ČSN EN ISO 105-J02 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J02: Přístrojové stanovení relativní bělosti 80 0180 2000-01  
ČSN EN ISO 105-X09 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X09: Stálobarevnost ve formaldehydu 80 0181 1997-11  
ČSN EN ISO 105-X01 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část XO1: Stálobarevnost při karbonizaci: chloridem hlinitým 80 0182 1997-11  
ČSN EN ISO 105-S03 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část SO3: Stálobarevnost při vulkanizaci: přímou parou 80 0183 1997-11  
ČSN EN ISO 105-Z03 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z03: Vzájemná kombinovatelnost bázických barviv pro akrylová vlákna 80 0184 1999-03  
ČSN EN ISO 105-Z04 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z04: Dispergovatelnost disperzních barviv 80 0185 1999-03  
ČSN EN ISO 105-Z05 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z05: Zjišťování prášivosti barviv 80 0186 1999-03  
ČSN EN ISO 105-Z07 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z07: Stanovení aplikační rozpustnosti a stability roztoku barviv rozpustných ve vodě 80 0187 1999-03  
ČSN EN ISO 105-Z08 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z08: Stanovení rozpustnosti a stability roztoku reaktivních barviv za přítomnosti elektrolytů 80 0188 1999-03  
ČSN EN ISO 105-Z09 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z09: Stanovení rozpustnosti ve studené vodě barviv rozpustných ve vodě 80 0189 1999-03  
ČSN EN ISO 105-J01 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J01: Všeobecné principy pro měření barevného povrchu 80 0190 2000-01  
ČSN EN ISO 105-Z10 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z10: Zjišťování relativní síly barviv v roztoku 80 0191 2000-01  
ČSN EN ISO 105-Z06 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z06: Hodnocení migrace barviv a pigmentů 80 0192 2001-04  
ČSN EN ISO 105-Z11 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z11: Hodnocení tečkovitosti dispersí barviv 80 0193 2001-07  
ČSN EN ISO 105-C07 Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část C07: Stálobarevnost  textilií potisknutých pigmenty při kartáčování za mokra 80 0194 2002-03  
80 02 Zkoušení vláken      
ČSN EN ISO 5079 Textilie - Vlákna - Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých vláken při přetrhu 80 0200 1997-03  
ČSN 80 0201 Stanovení délky vláken měřením délky jednotlivých vláken 80 0201 1974.04.01 Změny:a 11.86
ČSN 80 0202 Stanovenie ukazateľov oblúčkovania vlnených vláken, chemických strižových vláken a chemických káblov 80 0202 1986.01.01  
ČSN 80 0206 Chemické vlákna. Striž. Metóda stanovenia dĺžky 80 0206 1986.01.01  
ČSN 80 0207 Chemické vlákna. Striž a kábel. Metóda stanovenia pevnosti pri pretrhu v slučke 80 0207 1989.01.01  
ČSN 80 0208 Chemické vlákna. Polypropylénový káblik. Základné spoločné ustanovenia a skúšanie 80 0208 1990.01.01  
ČSN 80 0209 Chemické vlákna. Polypropylénová striž. Základné spoločné ustanovenia a skúšanie 80 0209 1990.01.01  
ČSN EN 13392 Textilie - Monofilamenty - Zjišťování délkové hmotnosti 80 0210 2001-11  
ČSN 80 0215 Zjišťování délkové hmotnosti lněných vláken proudem vzduchu 80 0215 1993-12  
ČSN 80 0220 Zkoušení ohebnosti lýkových vláken 80 0220 1970.06.01  
ČSN 80 0221 Stanovení obsahu ligninu v lýkových vláknech 80 0221 1970.04.01  
ČSN 80 0222 Zjišťování podílu nečistot v lýkových vláknech 80 0222 1971.03.01  
ČSN 80 0223 Zjišťování obsahu nopků v lýkových vláknech 80 0223 1971.08.01  
ČSN 80 0230 Zjišťování obsahu vad a nečistot v bavlně 80 0230 1977.04.01  
ČSN 80 0235 Textilní materiály. Bavlna. Zjišťování pevnosti plochých svazků 80 0235 1993-02  
ČSN EN ISO 10306 Textilie. Bavlněná vlákna. Hodnocení zralosti metodou průtoku vzduchu 80 0236 1996-12  
ČSN 80 0238 Textilie. Bavlna. Stanovení mikronérní hodnoty 80 0238 1993-02  
ČSN 80 0240 Vlna. Stanovení průměrů vláken metodou mikroprojekce 80 0240 1993-04  
ČSN 80 0242 Vlna. Stanovení průměru vláken v proudu vzduchu 80 0242 1993-05  
ČSN 80 0260 Chemické vlákna. Viskózové nite, striž a kábel. Metódy stanovenia obsahu elementárnej a celkovej síry (zinku) 80 0260 1989.08.01  
ČSN 80 0262 Chemické vlákna. Striž. Metóda stanovenia nedĺžených vláken, zlepencov a kvapancov 80 0262 1989.10.01  
ČSN 80 0266 Stanovení obsahu nedloužených vláken u polyesterových vláken pomocí indikačního barviva 80 0266 1970.04.01 Změny:a 3.84
ČSN 80 0267 Chemické vlákna. Stanovenie obsahu chýb vo viskózových strižových vláknach 80 0267 1990.01.01  
ČSN 80 0268 Chemické vlákna. Striž. Metóda odberu a prípravy vzoriek ku skúškam 80 0268 1983.01.01  
ČSN EN ISO 1973 Textilní vlákna - Zjišťování délkové hmotnosti - Gravimetrická a vibroskopická metoda 80 0269 1997-03  
ČSN 80 0290 Textilie. Stanovení obsahu formaldehydu 80 0290 1995-01 Změny:*1 6.99, *2 8.99
ČSN EN ISO 14184-1 Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 1: Volný a hydrolyzovatelný formaldehyd (metoda extrakce vodou) 80 0291 1999-08  
ČSN EN ISO 14184-2 Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 2: Odštěpitelný formaldehyd (metoda absorpce vodní parou) 80 0291 1999-06  
80 03 Předpisy pro zkoušení      
ČSN 80 0311 Zjišťování zralosti bavlněných vláken v polarizovaném světle 80 0311 1976.04.01  
80 05 Zkušební normy pro syntetická vlákna      
ČSN 80 0516 Chemické vlákna. Stanovenie obsahu matovacieho prostriedku 80 0516 1991.12.01  
ČSN 80 0517 Zjištění pruhovitosti nekonečných chemických vláken 80 0517 1964.07.01  
ČSN 80 0519 Chemické vlákna. Polyamidové nite a striž. Metóda stanovenia podielu nízkomolekulových látok 80 0519 1989.01.01  
ČSN 80 0521 Chemické vlákna. Kábel. Metóda odberu a prípravy vzoriek ku skúškam 80 0521 1983.01.01  
ČSN 80 0522 Chemické vlákna. Kábel. Metóda stanovenia dĺžkovej hmotnosti 80 0522 1983.07.01  
ČSN 80 0523 Chemické vlákna. Zistenie obsahu preparácie a nízkomolekulárneho podielu na chemických vláknach 80 0523 1975.08.01 Změny:a 11.88, 2 2.92
ČSN 80 0525 Zkoušení pásků z polymerních fólií 80 0525 1993-02  
ČSN 80 0526 Chemické vlákna. Nite. Metóda odberu vzoriek ku skúškam 80 0526 1983.01.01  
ČSN 80 0529 Chemické vlákna. Polyamidový technický a kordový hodváb. Metóda stanovenia termostability 80 0529 1988.01.01  
ČSN 80 0535 Chemická vlákna. Stanovení změny délky spřadatelných vláken po tepelném zpracování 80 0535 1992.01.01  
80 06 Zkušební normy pro syntetická vlákna      
ČSN 80 0600 Stanovení čísla mědi celulózy v textilních surovinách, polotovarech a výrobcích 80 0600 1968.05.01 Změny:*a 4.86
ČSN 80 0601 Stanovení průměrného polymeračního stupně celulózy 80 0601 1968.04.01 Změny:*a 4.86
ČSN 80 0623 Stanovení obsahu příměsí rozpustných v etyléteru v textiliích obsahujících vlněná vlákna 80 0623 1968.04.01  
80 07 Zkoušení nití, přízí, hedvábí apod.      
ČSN EN ISO 2062 Textilie. Nitě na návinech. Zjišťování pevnosti a tažnosti jednotlivých nití při přetrhu 80 0700 1996-11  
ČSN 80 0701 Zisťovanie zákrutov nití 80 0701 1985.10.01 Změny:*1 3.97
ČSN EN ISO 2060 Textilie. Nitě na návinech. Zjišťování jemnosti (délkové hmotnosti) pásmovou metodou 80 0702 1996-12  
ČSN 80 0703 Zjištění délky nití v návinu 80 0703 1981.04.01  
ČSN 80 0704 Zjišťování vzhledu příze 80 0704 1973.07.01 Změny:1 2.92
ČSN 80 0706 Zjišťování hmotné nestejnoměrnosti pramenů, přástů a nití 80 0706 1992-11  
ČSN 80 0707 Skúšanie sľučkovitosti nití 80 0707 1978.08.01  
ČSN 80 0708 Šijacie nite. Zisťovanie zmeny dĺžky 80 0708 1991.10.01  
ČSN EN ISO 2061 Textilie - Zjišťování zákrutu nití - Metoda přímého počítání 80 0709 1997-03  
ČSN EN 12562 Textilie - Para-aramidové nitě z nekonečných vláken - Zkušební metody 80 0710 2000-04  
ČSN 80 0760 Zkoušení celkové změny délky chemického hedvábí působením vody nebo nasycené páry. Pásmová metoda 80 0760 1966.07.01  
ČSN 80 0761 Zkoušení nejvyšší změny délky chemického hedvábí působením vody nebo nasycené páry. Metoda zkoušení jednotlivých nití 80 0761 1966.07.01  
80 08 Zkoušení textilních plošných výrobků      
ČSN EN 1624 Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení šíření plamene svisle umístěných vzorků 80 0802 2000-05  
ČSN EN 1625 Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení zápalnosti svisle umístěných vzorků 80 0803 2000-05  
ČSN EN 1103 Textilie - Hořlavost - Plošné textilie pro oděvy - Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření u plošných textilií pro oděvy 80 0804 1997-10  
ČSN EN ISO 6940 Textilie. Hořlavost. Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (ISO 6940:1984, včetně změny 1:1993) 80 0805 1996-06 Opravy:UR 9.96
ČSN EN ISO 6941 Textilie. Hořlavost. Měření rychlosti šíření plamene svisle umístěných vzorků (ISO 6941:1984, včetně změny 1:1992) 80 0806 1996-06  
ČSN EN 14115 Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení 80 0807 2002-09  
ČSN EN ISO 12138 Textilie - Postupy domácího praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti 80 0808 1998-07  
ČSN EN ISO 3175-1 Textilie - Chemické čištění a doúpravy - Část 1: Metoda pro zjišťování čistitelnosti textilií a oděvů 80 0809 1999-06  
ČSN EN ISO 3175-2 Textilie - Chemické čištění a doúpravy - Část 2: Postupy pro tetrachlorethylen 80 0809 1999-06  
ČSN 80 0810 Zisťovanie tržnej sily a ťažnosti pletenín 80 0810 1984.08.01  
ČSN 80 0811 Stanovení vnitřní viskozity a průměrného polymeračního stupně celulózy v rozpouštědle EWN 80 0811 1994-02  
ČSN EN ISO 13934-1 Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip 80 0812 1999-12  
ČSN EN ISO 13934-2 Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab 80 0812 1999-12  
ČSN 80 0813 Zkoušení vlivu chemického čištění na plošné a délkové textilie. Laboratorní metoda 80 0813 1986.02.01  
ČSN EN 1049-2 Textilie. Tkaniny. konstrukce. Metody analýzy. Část 2: Stanovení dostavy (mod ISO 7211-2:1984) 80 0814 1995-11  
ČSN 80 0815 Zkoušení hořlavosti plošných textilií s obsahem syntetických vláken nad 50% 80 0815 1984.02.01  
ČSN 80 0816 Plošné textilie. Zjišťování odolnosti v oděru na rotačním odírači 80 0816 1981.03.01  
ČSN EN ISO 9237 Textilie. Zjišťování prodyšnosti plošných textilií 80 0817 1996-11  
ČSN EN 20811 Textilie. Stanovení odolnosti proti pronikání vody. Zkouška tlakem vody 80 0818 1994-09  
ČSN EN 31092 (norma je harmonizována) Textilie. Zjišťování fyziologických vlastností. Měření tepelné odolnosti a odolnosti vůči vodním parám za stálých podmínek (zkouška pocení vyhřívanou destičkou) (ISO 11092:1993) 80 0819 1996-09  
ČSN EN 22313 Plošné textilie. Zjišťování mačkavosti - schopnosti zotavení horizontálně složeného vzorku měřením úhlu zotavení 80 0820 1994-06  
ČSN EN ISO 6330 Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií 80 0821 2001-08  
ČSN EN 25077 Textilie. Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení (ISO 5077:1984) 80 0822 1996-01  
ČSN 80 0823 Plošné textilie. Zjišťování změn rozměrů po žehlení za vlhka 80 0823 1988.02.01  
ČSN 80 0824 Zkoušení hořlavosti plošných textilií 80 0824 1979.01.01 Změny:a 10.83
ČSN EN ISO 3759 Textilie. Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů (ISO 3759:1994) 80 0825 1996-09  
ČSN 80 0826 Textilní tkaniny. Zkoušení posuvnosti nití ve tkaninách 80 0826 1965.03.01 Změny:a 3.77, b 11.77
ČSN EN 24920 Textilie. Stanovení odolnosti plošných textilií vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda) 80 0827 1994-12 Opravy:5.95
ČSN 80 0828 Plošné textilie. Stanovení savosti vůči vodě. Postup vzlínáním 80 0828 1992-10  
ČSN EN ISO 13937-1 Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 1: Zjišťování síly při dotržení pomocí balistického kyvadla (Elmendorf) 80 0829 2001-02  
ČSN EN ISO 13937-2 Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 2: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru ramen (metoda s jedním nastřižením) 80 0829 2001-02  
ČSN EN ISO 13937-3 Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 3: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru křídel (metoda s jedním nastřižením) 80 0829 2001-02  
ČSN EN ISO 13937-4 Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 4: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru jazýčku (metoda s dvojím nastřižením) 80 0829 2001-02  
ČSN EN ISO 2411 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení 80 0830 2001-01  
ČSN 80 0831 Savost plošných textilií. Stanovení nasákavosti 80 0831 1971.05.01 Změny:a 3.88
ČSN 80 0832 Plošné textilie. Zjišťování vzhledu po praní. Hladkost ploch, švů a stabilita puků 80 0832 1991.10.01  
ČSN 80 0833 Plošné textilie. Stanovení odolnosti v oděru na vrtulkovém odírači 80 0833 1993-02  
ČSN 80 0834 Zjišťování užitných vlastností textilií používáním. Všeobecné ustanovení 80 0834 1986.09.01  
ČSN 80 0835 Zkoušení splývavosti plošných textilií průmětem 80 0835 1972.07.01  
ČSN EN ISO 10528 Textilie. Postupy komerčního praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti 80 0836 1996-12  
ČSN EN ISO 12945-1 Textilie - Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování - Část 1: Metoda s použitím žmolkovací komory 80 0837 2001-08  
ČSN EN ISO 12945-2 Textilie - Zjišťování sklonu plošných textilií k rozvláknění povrchu a ke žmolkování - Část 2: Modifikovaná metoda Martindale 80 0837 2001-04  
ČSN 80 0838 Zjišťování odolnosti plošných textilií proti žmolkování na komorovém žmolkovacím přístroji 80 0838 1976.08.01 Změny:a 7.82
ČSN 80 0839 Zjišťování odolnosti plošných textilií proti žmolkování na žmolkovacím přístroji se vzduchovými polštáři 80 0839 1973.01.01  
ČSN 80 0840 Plošné textilie. Stanovení protažení 80 0840 1990.12.01  
ČSN EN ISO 13935-1 Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 1: Zjištování maximální síly do přetrhu švu metodou Strip 80 0841 1999-12  
ČSN EN ISO 13935-2 Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 2: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Grab 80 0841 1999-12  
ČSN 80 0842 Tkaniny. Stanovení posuvnosti nití ve švu 80 0842 1987.07.01 Změny:a 11.88
ČSN EN 1773 Textilie - Plošné textilie - Zjišťování délky a šířky 80 0843 1998-03  
ČSN EN ISO 5084 Textilie - Zjišťování tloušťky textilií a textilních výrobků 80 0844 1998-01  
ČSN 80 0845 Plošné textilie. Stanovení ukazatelů hmotnosti 80 0845 1982.06.01 Změny:1 3.94
ČSN EN ISO 12947-1 Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 1: Přístroj Martindale 80 0846 1999-10  
ČSN EN ISO 12947-2 Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku 80 0846 1999-10  
ČSN EN ISO 12947-3 Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti 80 0846 1999-10  
ČSN EN ISO 12947-4 Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu 80 0846 1999-10  
ČSN 80 0847 Zkoušení odolnosti plošných textilií proti působení plísní a bakterií. Zahrabávací metoda 80 0847 1978.03.01  
ČSN EN 13758-1 Textilie - Ochranné vlastnosti proti UV slunečnímu záření - Část 1: Metoda pro zkoušení oděvních textilií 80 0848 2002-08  
ČSN EN 12127 Textilie - Plošné textilie - Zjišťování plošné hmotnosti pomocí malých vzorků 80 0849 1998-11  
ČSN 80 0850 Plošné textilie. Stanovení oděru v přehybu na vrtulkovém odírači 80 0850 1984.03.01  
ČSN 80 0851 Zkoušení odolnosti pletenin proti zatrhávání 80 0851 1983.02.01  
ČSN EN ISO 5470-1 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v oděru - Část 1: Taberův přístroj na zkoušení oděru 80 0852 2000-05  
ČSN EN ISO 11721-1 Textilie - Zjišťování odolnosti textilií obsahujících celulózu proti mikroorganismům - Zkouška zahrabáním do zeminy - Část 1: Posuzování protihnilobných úprav 80 0853 2001-09  
ČSN EN ISO 15487 Textilie - Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších finálních textilních výrobků po domácím praní a sušení 80 0854 2002-03  
ČSN 80 0855 Zjišťování relativní propustnosti vodních par plošnou textilií 80 0855 1977.07.01  
ČSN EN 29865 Textilie. Stanovení nepromokavosti plošných textilií Bundesmannovou zkouškou deštěm (ISO 9865:1991) 80 0856 1995-03  
ČSN EN 1734 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti pronikání vody - Postup při nízkém tlaku 80 0857 1998-03  
ČSN 80 0858 Zkoušení tuhosti a pružnosti plošných textilií 80 0858 1974.10.01  
ČSN EN 1735 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování ohebnosti 80 0859 1998-03  
ČSN EN 25978 Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty. Stanovení lepivosti (ISO 5978:1990) 80 0860 1995-08  
ČSN EN ISO 2231 Textilie povrstvené pryží nebo plasty. Normální ovzduší pro klimatizování a zkoušení (ISO 2231:1989) 80 0862 1996-11  
ČSN 80 0863 Zjišťování hmotnosti pletených kusových výrobků a pletených oděvů 80 0863 1992-06  
ČSN 80 0864 Zjištění rozměrů a vnějšího vzhledu pletených kusových výrobků 80 0864 1981.04.01  
ČSN 80 0865 Zjišťování zešikmení plošných textilií, kusových výrobků a oblečení 80 0865 1993-05  
ČSN 80 0866 Textilní materiály. Pletené výrobky. Metoda zjišťování změny rozměrů po zpracování za mokra 80 0866 1990.07.01  
ČSN 80 0868 Pleteniny. Metoda stanovení počtu řádků a sloupků 80 0868 1985.07.01 Změny:a 5.88
ČSN 80 0869 Zjišťování hustoty a spotřeby nití u pletenin a propletů 80 0869 1971.04.01 Změny:a 4.85
ČSN 80 0871 Oděvní plošné textilie. Stanovení mačkavosti pomocí dutého válce 80 0871 1987.07.01  
ČSN EN ISO 14419 Textilie - Oleofobnost - Zkouška odolnosti proti uhlovodíkům 80 0872 2000-07  
ČSN EN ISO 13938-1 Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlaku - Část 1: Hydraulická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení 80 0875 2000-03  
ČSN EN ISO 13938-2 Textilie - Vlastnosti plošných textilií při protlaku - Část 2: Pneumatická metoda pro zjišťování pevnosti v protržení a roztažení při protržení 80 0875 2000-03  
ČSN 80 0880 Zjištění hustoty stehů, poškození a prosekání švů pletených kusových výrobků 80 0880 1985.01.01 Změny:a 11.89
ČSN EN 1414 Stuhové uzávěry - Cyklický postup pro následné zkoušení 80 0881 1998-09 Změny:A1 10.00
ČSN EN 1415 Stuhové uzávěry - Chování ustřižených okrajů 80 0882 1998-09  
ČSN EN 1416 Stuhové uzávěry - Stanovení zakřivení 80 0883 1998-09  
ČSN 80 0890 Stuhařské a prýmkařské výrobky. Metody zkoušení 80 0890 1990.05.01  
ČSN 80 0891 Zkoušení textilních lan 80 0891 1991.11.01  
ČSN 80 0892 Zjišťování únavy textilních lan po opakovaném působení napínací síly 80 0892 1979.02.01  
ČSN 80 0893 Zkoušení textilních lan. Zkouška rázové odolnosti 80 0893 1990.01.01  
80 10 Rostlinná vlákna      
ČSN 80 1017 Bavlna. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti 80 1017 1983.01.01  
80 11 Přírodní vlákna      
ČSN 80 1100 Přírodní vlákna. Terminologie 80 1100 1994-09  
ČSN 80 1123 Stupnice jemnosti vlny 80 1123 1984.02.01  
80 14 Chemická vlákna ze syntetických polymerů      
ČSN 80 1401 Chemické vlákna. Polyamidová striž. Základné spoločné ustanovenia 80 1401 1969.11.01  
ČSN 80 1402 Polyesterová stříž a polyesterový kabel. Základní společná ustanovení 80 1402 1977.07.01 Změny:*a 4.88
ČSN 80 1403 Chemické vlákna. Polyesterový textilný hodváb. Základné spoločné ustanovenia 80 1403 1981.04.01  
ČSN 80 1469 Chemická vlákna. Rybářské vlasce, badmintonové a tenisové struny 80 1469 1988.01.01  
ČSN 80 1470 Chemická vlákna. Průmyslové vlasce, žíně a pásky. Základní ustanovení 80 1470 1988.01.01  
ČSN 80 1475 Chemické vlákna. Káblik. Metóda stanovenia stupňa zobjemnenia 80 1475 1986.01.01  
ČSN 80 1490 Chemické vlákna. Balenie, značenie, doprava a skladovanie 80 1490 1984.07.01  
80 18 Textilní odpady      
ČSN 80 1812 Průmyslová vata 80 1812 1987.04.01  
80 19 Textilní odpady      
ČSN 80 1900 Textilní odpady. Základní názvosloví 80 1900 1984.02.01  
80 20 Nitě, příze, hedvábí apod.      
ČSN 80 2000 Textilní nitě. Označování konstrukce 80 2000 1980.07.01 Změny:a 3.84, b 11.88
ČSN ISO 2 Textilie. Označování směru zákrutů nití a obdobných výrobků 80 2001 1995-08  
80 21 Nitě, příze, hedvábí apod.      
ČSN EN 12590 Textilie - Průmyslové šicí nitě vyrobené zcela nebo částečně ze syntetických vláken 80 2110 2000-07  
ČSN 80 2118 Zjišťování četnosti tlustých míst v přízích 80 2118 1977.04.01 Změny:a 11.89
ČSN 80 2120 Režné jednoduché bavlnářské příze [Platí pouze PŘÍLOHA: Etalony čistoty a vzhledu bavlněných přízí (26 kusů etalonů), vydaná r. 1968] 80 2120 1977.12.01 Změny:c 7.86
ČSN 80 2151 Šijacie nite. Spoločné ustanovenia 80 2151 1986.10.01 Změny:a 7.89, *b 10.90
80 23 Nitě, příze, hedvábí apod.      
ČSN 80 2305 Vlnařské česané příze. Základní ustanovení 80 2305 1984.04.01 Změny:1 11.94
80 25 Nitě, příze, hedvábí apod.      
ČSN 80 2520 Chemické vlákna. Viskózový textilný hodváb. Základné spoločné ustanovenia 80 2520 1990.09.01  
ČSN 80 2530 Chemické vlákna. Polyamidový textilný hodváb. Základné spoločné ustanovenia 80 2530 1981.10.01  
ČSN 80 2531 Chemické vlákna. Polyamidový kordový a technický hodváb. Základné spoločné ustanovenia 80 2531 1981.04.01 Změny:a 9.83, b 9.87
80 30 Tkaniny běžné potřeby      
ČSN 80 3003 Bavlnářské tkaniny. Třídění podle vad 80 3003 1977.01.01 Změny:a 5.77, b 10.88, c 7.90
ČSN 80 3005 Hedvábnické tkaniny. Klasifikace podle vad 80 3005 1977.01.01 Změny:a 5.77, b 10.88
ČSN 80 3006 Metrové a kusové vlnařské textilie. Klasifikace 80 3006 1992.05.01  
ČSN 80 3007 Třídění textilních výrobků podle jakosti 80 3007 1985.09.01 Změny:a 2.86
ČSN 80 3009 Plošné textilie. Značení 80 3009 1995-03  
ČSN 80 3010 Textilní kusové výrobky a oblečení. Značení 80 3010 1992-10  
ČSN 80 3011 Hedvábnické tkaniny. Základní ustanovení 80 3011 1977.01.01 Změny:a 5.77, b 7.85, d 10.88, *c 4.89, e 8.89, 6 12.91
ČSN 80 3012 Hedvábnické tkaniny. Užitné vlastnosti 80 3012 1977.01.01 Změny:a 5.77, b 4.87
ČSN 80 3014 Plošné metrové textilie. Společná ustanovení 80 3014 1992.08.01 Opravy:5.94, Změny:1 1.93
ČSN 80 3016 Plošné metrové textilie na pracovní a ochranné oděvy. Společná ustanovení 80 3016 1992.02.01  
ČSN ISO 2959 Textilie. Charakteristiky tkanin 80 3018 1994-02  
ČSN 80 3020 Lnářské metrové a kusové plošné textilie. Klasifikace podle vad 80 3020 1977.01.01 Změny:a 10.88, b 11.88, c 8.89
ČSN 80 3021 Lnářské metrové a kusové plošné textilie. Základní ustanovení 80 3021 1977.01.01 Změny:a 6.79, b 7.85, c 10.88, d 11.88, e 8.89
ČSN 80 3022 Lnářské metrové a kusové plošné textilie. Užitné vlastnosti 80 3022 1977.01.01 Změny:b 7.85, *a 4.86, c 1.89, *d 10.89
ČSN 80 3030 Vlnařské kusové výrobky. Základní ustanovení 80 3030 1992-08  
ČSN 80 3032 Jmenovité šířky oděvních tkanin 80 3032 1977.10.01  
80 33 Tkaniny běžné potřeby      
ČSN 80 3303 Oděvní plošné textilie. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti 80 3303 1984.07.01  
ČSN 80 3304 Oděvní plošné textilie. Druhy a rozměry vad 80 3304 1989.01.01  
ČSN 80 3305 Oděvní plošné textilie. Zásady klasifikace podle vzhledových vad 80 3305 1990.07.01  
80 36 Stuhy a prýmky      
ČSN 80 3671 Tkanice k elektrotechnickým účelům. Společná ustanovení 80 3671 1985.12.01 Změny:a 2.87
80 41 Tkaniny zdravotnické      
ČSN 80 4103 Obvazový materiál. Zkoušení obvazového materiálu 80 4103 1988.12.01 Změny:a 1.90
ČSN 80 4109 Obvazový materiál. Vata obvazová 80 4109 1994-06  
ČSN 80 4119 Obvazový materiál. Vata buničitá. Cellulosum ligni 80 4119 1974.03.01  
ČSN 80 4136 Obvazový materiál. Mul obvazový režný. Tela mollis cruda. Kaliko obvazové režné 80 4136 1974.04.01  
ČSN 80 4141 Obvazový materiál. Gáza hydrofilní. Tela hydrophila. Kaliko obvazové bělené. Linteum calicutense depuratum 80 4141 1974.04.01  
ČSN 80 4159 Pružné zdravotní punčochové výrobky a díly - kompresivní 80 4159 1986.06.01  
ČSN EN 13569 Ručníky do navíjecích zásobníků - Požadavky na užitné vlastnosti a na zpracování 80 4160 2002-02  
80 42 Tkaniny nábytkové a dekorační      
ČSN 80 4202 Bytové plošné textilie. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti 80 4202 1984.07.01 Změny:a 11.88
ČSN 80 4203 Nábytkové textilie. Obecné požadavky pro zjišťování odolnosti proti oděru 80 4203 1989.01.01  
ČSN 80 4204 Bytové plošné textilie. Druhy a rozměry vad 80 4204 1989.01.01  
ČSN 80 4205 Bytové plošné textilie. Zásady klasifikace podle vzhledových vad 80 4205 1990.07.01  
80 44 Podlahové textilie      
ČSN 80 4401 (norma je harmonizována) Podlahové textilie. Základní ustanovení. Klasifikace 80 4401 1992-06 Opravy:6.93, UR 11.98, Změny:*1 8.98, *2 12.98
ČSN 80 4402 Podlahové textílie. Stanovenie hmotnosti a hrúbky vlasu a hmotnosti vlasovej priadze 80 4402 1986.10.01 Změny:*1 1.97
ČSN 80 4403 Plošné textilie. Zjišťování dvoubarevnosti 80 4403 1991.08.01  
ČSN 80 4405 Podlahové textilie. Stanovení odolnosti proti opotřebení 80 4405 1987.07.01  
ČSN 80 4406 Podlahové textilie. Stanovení změny tloušťky po krátkodobém mírném statickém zatížení 80 4406 1986.01.01  
ČSN 80 4407 Podlahové textilie. Stanovení odolnosti proti opotřebení na bubnovém přístroji typu Tetrapod 80 4407 1983.04.01 Změny:a 3.87
ČSN 80 4408 Podlahové textilie. Zjišťování pevnosti zakotvení vlasu 80 4408 1988.07.01  
ČSN 80 4409 Podlahové textilie. Stanovení změny rozměrů po zpracování za mokra 80 4409 1986.07.01  
ČSN EN ISO 11378-2 Textilní podlahové krytiny - Laboratorní zkoušky špinivosti - Část 2: Bubnová zkouška 80 4410 2001-12  
ČSN 80 4412 Podlahové textilie. Stanovení změny tloušťky po dlouhodobém těžkém statickém zatížení 80 4412 1986.01.01  
ČSN 80 4413 Podlahové textilie. Chování při hoření. Tabletková zkouška při pokojové teplotě 80 4413 1993-03  
ČSN 80 4414 Podlahové textilie. Stanovení účinků malého zdroje zapálení. Metoda žhavé kovové matice. Hodnocení a značení 80 4414 1995-06  
ČSN EN 985 Textilní podlahové krytiny. Zkouška kolečkovou židlí 80 4415 2002-02  
ČSN EN 13297 Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vpichovaných vlasových podlahových krytin 80 4416 2001-05  
ČSN EN ISO 11857 Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti proti oddělování vrstev 80 4417 2002-09  
ČSN EN 984 Textilní podlahové krytiny - Zjišťování plošné hmotnosti užitného povrchu vpichovaných podlahových krytin 80 4420 2002-08  
ČSN EN 986 Textilní podlahové krytiny. Dlaždice. Zjišťování rozměrových změn a deformace plochy způsobené vlivem různých vlhkostních a tepelných podmínek 80 4421 1996-11  
ČSN EN 994 Textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, pravoúhlosti a přímosti stran 80 4422 1997-03  
ČSN EN 995 Textilní podlahové krytiny - Zjišťování deformovatelnosti podkladové vrstvy 80 4423 1997-03  
ČSN EN 1318 Textilní podlahové krytiny - Zjišťování účinné tloušťky podkladové vrstvy 80 4424 1998-03  
ČSN ISO 1957 Strojově vyráběné textilní podlahové krytiny - Odběr a řezání zkušebních vzorků pro fyzikální zkoušky 80 4425 1998-03  
ČSN EN 1471 Textilní podlahové krytiny - Hodnocení změn vzhledu 80 4426 1998-08  
ČSN EN 1307 Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vlasových podlahových krytin 80 4427 1998-08  
ČSN EN 1269 Textilní podlahové krytiny - Hodnocení úpravy vpichovaných textilních podlahových krytin zkouškou špinivosti 80 4428 1998-08  
ČSN EN 1814 Textilní podlahové krytiny - Zjišťování poškození odstřižených krajů pomocí modifikované zkoušky na bubnovém přístroji VETTERMANN 80 4429 1998-11 převzetí oznámením
ČSN EN 1813 Textilní podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti vlněných vláken proti porušení oděrem 80 4430 1999-01  
ČSN EN 1470 Textilní podlahové krytiny - Klasifikace vpichovaných podlahových krytin s výjimkou vpichovaných vlasových podlahových krytin 80 4431 1998-12  
ČSN EN 1963 Textilní podlahové krytiny - Zkoušky na přístroji LISSON-TRETRAD 80 4432 1998-10  
ČSN EN 1815 Pružné a textilní podlahové krytiny - Hodnocení elektrostatických vlastností 80 4433 1999-01  
80 45 Technické tkaniny pro různé účely      
ČSN 80 4505 Jutařské metrové a kusové plošné textilie. Základní ustanovení. Klasifikace podle vad 80 4505 1980.09.01  
ČSN 80 4590 Spací pytle. Klasifikace 80 4590 1991.11.01  
80 46 Technické tkaniny pro různé účely      
ČSN 80 4603 Lněné a pololněné plachtoviny 80 4603 1975.01.01 Změny:a 9.81, b 2.86, c 3.88
ČSN 80 4605 Lnářské technické metrové a kusové textilie. Základní ustanovení 80 4605 1981.10.01 Změny:a 9.81, b 4.83, c 3.88
ČSN 80 4606 Lnářské technické metrové a kusové textilie. Třídění podle technických požadavků 80 4606 1981.10.01 Změny:a 9.81, b 4.83, c 3.88
ČSN 80 4607 Lnářské technické metrové a kusové textilie. Užitné vlastnosti 80 4607 1983.06.01 Změny:a 3.88
ČSN 80 4608 Lnářské technické metrové a kusové textilie. Konstrukčně technologické parametry 80 4608 1986.04.01 Změny:a 3.88
ČSN 80 4609 Lnářské technické metrové textilie. Klasifikace 80 4609 1988.05.01 Změny:a 12.89
ČSN 80 4610 Kempinkové a turistické stany. Klasifikace podle vzhledových vad na jejich plošných textilních dílech 80 4610 1899.12.30  
ČSN 80 4611 Plachty a přikrývky. Klasifikace 80 4611 1990.12.01  
ČSN 80 4612 Pytle, žoky, vaky, sáčky. Klasifikace podle vzhledových vad 80 4612 1991.09.01  
ČSN 80 4615 Plošné technické textilie. Zjišťování deformačních vlastností při jednoosém dlouhodobém zatížení 80 4615 1991.12.01  
ČSN 80 4618 Lnářské technické a konfekční výrobky. Potahy a rolety. Klasifikace 80 4618 1992.02.01  
ČSN EN ISO 2286-1 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 1: Zjišťování délky, šířky a čisté hmotnosti 80 4620 1999-05  
ČSN EN ISO 2286-2 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 2: Zjišťování celkové plošné hmotnosti, plošné hmotnosti povrstvení a plošné hmotnosti základní textilie 80 4620 1999-05  
ČSN EN ISO 2286-3 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení vlastností jednotek balení - Část 3: Zjišťování tloušťky 80 4620 1999-05  
ČSN EN ISO 7854 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem 80 4621 1998-08  
ČSN EN ISO 5981 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti v kombinovaném smykovém ohýbání a tření 80 4622 1998-10  
ČSN EN 1876-1 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zkoušky při nízkých teplotách - Část 1: Zkouška ohybem 80 4623 1998-11  
ČSN EN 1875-3 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v dalším trhání - Část 3: Lichoběžníková metoda 80 4624 1999-01  
ČSN EN 1876-2 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zkoušky při nízkých teplotách - Část 2: Rázová zkouška na smyčce 80 4625 1999-01  
ČSN EN 12280-1 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 1: Stárnutí za tepla 80 4626 1999-01  
ČSN EN 12280-2 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 2: Fyzikální stárnutí: účinek světla nebo působení povětrnosti  80 4626 2003-01  
ČSN EN 12280-3 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Urychlení zkoušek stárnutí - Část 3: Přirozené stárnutí 80 4626 2003-01  
ČSN EN ISO 1421 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti 80 4627 1999-05 převzetí oznámením
ČSN EN ISO 4674-2 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti protržení - Část 2: Zkouška balistickým kyvadlem 80 4628 1999-05 převzetí oznámením
ČSN EN 12332-1 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování pevnosti v protlaku - Část 1: Metoda s ocelovou kuličkou 80 4629 1999-05 převzetí oznámením
ČSN EN ISO 6179 Pryž a termoplastické elastomery - Pryžové fólie a textilie povrstvené pryží - Zjišťování propustnosti těkavých kapalin (gravimetrická metoda) 80 4630 2001-08  
ČSN EN 12759 Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti kapalinám 80 4631 2002-05  
80 50 Vrchni oděvy a prádlo z pletenin      
ČSN 80 5003 Názvosloví vzhledových vad pletenin a pletených výrobků 80 5003 1983.12.01  
ČSN 80 5004 Pletené kusové výrobky. Společná ustanovení 80 5004 1993-02 Opravy:4.93
ČSN 80 5005 Pletené odevy. Klasifikácia 80 5005 1978.01.01  
ČSN 80 5006 Pletené prádlo. Klasifikace podle vzhledových vad 80 5006 1981.09.01  
ČSN 80 5008 Pletené výrobky. Základní nomenklatura ukazatelů jakosti 80 5008 1989.01.01  
ČSN 80 5009 Názvosloví pletenin. Typy a vzory 80 5009 1990.01.01  
ČSN 80 5012 Pletené ošacení. Klasifikace 80 5012 1983.07.01 Změny:a 9.85
ČSN 80 5014 Úplety. Klasifikace 80 5014 1977.01.01 Změny:a 3.81, b 8.89
ČSN 80 5023 Oděvní výrobky. Systém velikostí oděvů pro dospělé ženy a muže a označování velikostí oděvů 80 5023 1990.07.01  
ČSN 80 5024 Oděvní výrobky. Systém velikostí oděvů pro dívky a chlapce a označování velikostí oděvů 80 5024 1983.01.01 Změny:*a 8.88
ČSN 80 5025 Pletené výrobky. Systém velikostí a označování pletených výrobků pro ženy a muže 80 5025 1987.01.01 Změny:a 6.85, b 1.88
ČSN 80 5026 Výrobky pletené. Systém velikostí výrobků pro dívky a chlapce a označování velikostí výrobků 80 5026 1987.01.01 Změny:a 6.85, b 1.88
ČSN ISO 4418 Označování velikostí oblečení. Rukavice 80 5043 1994-02  
80 58 Punčochové výrobky      
ČSN 80 5801 Standardní punčochy, podkolenky, ponožky, sportovní holeně. Společná ustanovení. Klasifikace 80 5801 1992.11.01  
ČSN EN 13770 Textilie - Zjišťování odolnosti pletených punčochových výrobků vůči oděru 80 5802 2003-03  
ČSN 80 5810 Jemné punčochy, podkolenky, ponožky a šlapky 80 5810 1993-01  
ČSN 80 5841 Punčochové kalhoty hrubé. Společná ustanovení. Klasifikace 80 5841 1993-05  
80 60 Výrobky speciální a doplňky, všeobecně      
ČSN 80 6000 Názvy a charakteristiky krajkářských výrobků 80 6000 1982.10.01  
ČSN EN 266    Tapety v rolích. Ustanovení pro textilní tapety 80 6001 1994-07  
80 61 Výrobky z netkaných textilií      
ČSN 80 6111 Netkané textilie. Odolnost vůči protlačování. Zkouška protlačování plunžru 80 6111 1991.05.01  
ČSN 80 6114 Netkané textilie. Odolnost vůči proražení. Zkouška padajícím kuželem 80 6114 1991.04.01  
ČSN EN ISO 10320 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Identifikace na staveništi 80 6120 1999-12  
ČSN EN 963 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím. Odběr a příprava vzorků ke zkouškám 80 6121 1996-11  
ČSN EN 964-1 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím. Stanovení tloušťky specifickými tlaky. Část 1: Jednotlivé vrstvy 80 6122 1996-12  
ČSN EN 965 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím. Stanovení plošné hmotnosti 80 6123 1996-11  
ČSN EN 918 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem) 80 6124 1997-10  
ČSN EN ISO 10319 Geotextilie - Tahová zkouška na širokém proužku 80 6125 1997-12  
ČSN EN ISO 10321 Geotextilie - Tahová zkouška pro spoje nebo švy prováděná na širokém proužku 80 6126 1997-12  
ČSN EN ISO 12236 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Statická zkouška protržení (zkouška CBR) 80 6127 1997-12  
ČSN EN ISO 9863-2 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování tloušťky specifickými tlaky - Část 2: Postup pro zjišťování tloušťky jednotlivých vrstev u vícevrstevných výrobků 80 6128 1998-01  
ČSN ISO 9864 Geotextilie. Stanovení plošné hmotnosti 80 6129 1995-05  
ČSN 80 6130 Geotextilie. Zkoušení pevnosti v tahu a tažnosti 80 6130 1992-11 Opravy:11.92
ČSN EN 29073-1 Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 1: Zjišťování plošné hmotnosti 80 6131 1994-04  
ČSN EN ISO 9073-2 Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 2: Zjišťování tloušťky 80 6132 1998-04  
ČSN EN 29073-3 Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 3: Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti 80 6133 1995-02  
ČSN EN ISO 9073-4 Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 4: Zjišťování pevnosti v dalším trhání 80 6134 1998-10  
ČSN 80 6135 Geotextílie. Stanovenie hydraulickej priepustnosti geotextílií. Laboratórna metóda 80 6135 1994-02  
ČSN EN ISO 13427 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Napodobení poškození oděrem (zkouška kluzným blokem) 80 6136 1999-05 převzetí oznámením
ČSN EN ISO 9073-7 Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 7: Zjišťování ohybové délky 80 6137 1999-05  
ČSN EN ISO 9073-8 Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 8: Zjišťování doby pronikání kapalin (napodobení moči) 80 6138 1999-05  
ČSN EN ISO 9073-9 Textilie - Zkušební metody pro netkané textilie - Část 9: Zjišťování koeficientu splývavosti 80 6139 1999-05  
ČSN EN ISO 13437 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Metoda pro instalaci a extrakci vzorků v půdě a zkoušení vzorků v laboratoři 80 6140 1999-06  
ČSN EN ISO 11058 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování vlastností propustnosti vody kolmo k rovině bez zatížení 80 6141 1999-12  
ČSN EN ISO 12958 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování schopnosti proudění vody v jejich rovině 80 6142 1999-12  
ČSN EN ISO 12956 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování charakteristické velikosti otvorů 80 6143 1999-12  
ČSN EN ISO 13431 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování chování při tečení v tahu a přetrhu při tečení v tahu 80 6144 2000-07  
ČSN EN 13562 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Stanovení odolnosti proti pronikání vody (zkouška hydrostatickým tlakem) 80 6145 2001-01  
ČSN EN 12224 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti povětrnostním vlivům 80 6146 2001-06  
ČSN EN 12225 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování odolnosti proti mikroorganismům pomocí zkoušky zahrabáním do zeminy 80 6147 2001-07  
ČSN EN 12226 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Všeobecné zkoušky pro následné hodnocení po zkoušení odolnosti 80 6148 2001-06  
ČSN EN 13249 (norma je harmonizována) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě pozemních komunikací a jiných dopravních ploch (kromě železnic a vyztužování asfaltových povrchů vozovek) 80 6149 2001-10  
ČSN EN 13250 (norma je harmonizována) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě železnic 80 6150 2001-10  
ČSN EN 13251 (norma je harmonizována) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích 80 6151 2001-10  
ČSN EN 13252 (norma je harmonizována) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech 80 6152 2001-10  
ČSN EN 13253 (norma je harmonizována) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů) 80 6153 2001-10  
ČSN EN 13254 (norma je harmonizována) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě nádrží a hrází 80 6154 2001-10  
ČSN EN 13255 (norma je harmonizována)  Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě kanálů 80 6155 2001-10  
ČSN EN 13256 (norma je harmonizována) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při stavbě tunelů a podzemních staveb 80 6156 2001-10  
ČSN EN 13257 (norma je harmonizována) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití při likvidaci tuhých odpadů 80 6157 2001-10  
ČSN EN 13265 (norma je harmonizována) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v projektech zadržování kapalných odpadů 80 6158 2001-10  
ČSN EN 1897  Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zjišťování vlastností tečení při stlačování  80 6159 2002-04  
ČSN EN 12447  Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti vůči hydrolýze ve vodě  80 6160 2002-06  
ČSN EN 14030  Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Zkušební metoda pro zjišťování odolnosti proti kyselým a alkalickým kapalinám 80 6161 2002-09  
80 63 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky      
ČSN 80 6301 Tyly. Základní ustanovení 80 6301 1977.01.01 Změny:a 9.81, b 10.88, c 8.89
ČSN 80 6302 Záclonoviny. Technické požadavky. Klasifikace 80 6302 1992.04.01  
ČSN 80 6304 Výšivky. Základní ustanovení 80 6304 1977.01.01 Změny:a 9.81, *b 7.86, c 10.88, d 8.89
ČSN 80 6306 Krajkoviny. Základní ustanovení 80 6306 1977.01.01 Změny:a 9.81, b 10.88, c 8.89
ČSN 80 6308 Krajky. Základní ustanovení 80 6308 1977.01.01 Změny:a 9.81, b 10.88, c 8.89
ČSN EN 1101 Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení snadnosti zapálení svisle umístěných vzorků (malý plamen) 80 6310 1997-10  
ČSN EN 1102 Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení šíření plamene u svisle umístěných vzorků 80 6311 1997-10  
80 64 Tyly, krajkoviny, vyšívané a síťované výrobky      
ČSN 80 6410 Kusové výrobky vyšívané 80 6410 1992-10  
80 69 Kloboučnické výrobky a oděvní doplňky      
ČSN 80 6920 Pokrývky hlavy 80 6920 1977.01.01 Změny:a 8.90
80 70 Vrchní oděvy a prádlo z tkanin      
ČSN 80 7000 Lidské tělo. Oděvní názvosloví 80 7000 1993-01  
ČSN 80 7001 Oděvní názvosloví. Střihy 80 7001 1967.07.01  
ČSN 80 7002 Oblečenie a doplnky oblečenia. Terminológia 80 7002 1993-08  
ČSN 80 7003 Oděvní názvosloví. Části a detaily oděvů 80 7003 1967.10.01  
ČSN 80 7005 Oděvní názvosloví. Technologie 80 7005 1967.10.01  
ČSN 80 7010 Vrchní oděvy. Klasifikace 80 7010 1983.09.01 Změny:a 12.83, b 11.88, c 2.89, 4 14.92
ČSN 80 7012 Osobní prádlo šité z tkanin. Klasifikace 80 7012 1983.09.01 Změny:a 1.88, b 11.88, c 11.90
ČSN 80 7016 Názvoslovie vzhľadových konfekčných chýb 80 7016 1983.07.01  
ČSN 80 7023 Osobní prádlo z tkanin. Systém velikostí pro ženy a muže a označování velikostí 80 7023 1991.07.01 Změny:a 10.90
ČSN 80 7025 Osobní prádlo z tkanin. Systém velikostí pro dívky a chlapce a označování velikostí 80 7025 1991.07.01 Změny:a 1.91
ČSN 80 7030 Oděvy. Společná ustanovení 80 7030 1986.01.01 Změny:*1 5.93, 2 6.93  *)tisková změna
ČSN EN 13402-1 Označování velikosti oblečení - Část 1: Pojmy, definice a postup měření tělesných rozměrů 80 7035 2001-11  
ČSN EN 13402-2 Označování velikosti oblečení - Část 2: Primární a sekundární rozměry 80 7035 2002-11  
ČSN 80 7040 Oblečení a doplňky oblečení. Metodika měření rozměrů hotových výrobků 80 7040 1994-02  
ČSN ISO 4417 Označování velikostí oblečení. Pokrývky hlavy 80 7045 1994-02  
80 76 Ložní a ostatní prádlo pro domácnost      
ČSN 80 7602 Osobní a ložní prádlo. Společná ustanovení 80 7602 1986.01.01 Změny:2 6.93, *1 10.93, Opr. UR 10.93
ČSN 80 7605 Ložní prádlo. Klasifikace 80 7605 1988.01.01  
ČSN 80 7606 Posteľná bielizeň a kusové výrobky. Terminológia 80 7606 1993-09  
ČSN 80 7607 Ložní prádlo a prošívané přikrývky. Rozměry 80 7607 1983.09.01 Změny:a 1.85
ČSN EN 14 Rozměry přikrývek 80 7610 1996-08  
ČSN EN ISO 12952-1 Textilie - Chování lůžkovin při hoření - Část 1: Všeobecné zkušební metody pro zápalnost doutnající cigaretou 80 7615 1999-12  
ČSN EN ISO 12952-2 Textilie - Chování lůžkovin při hoření - Část 2: Specifické zkušební metody pro zápalnost doutnající cigaretou 80 7615 1999-12  
ČSN EN ISO 12952-3 Textilie - Chování lůžkovin při hoření - Část 3: Všeobecné zkušební metody pro zápalnost malým otevřeným plamenem 80 7615 1999-12  
ČSN EN ISO 12952-4 Textilie - Chování lůžkovin při hoření - Část 4: Specifické zkušební metody pro zápalnost malým otevřeným plamenem 80 7615 1999-12  
80 77 Pracovní a ochranné oděvy      
ČSN 80 7700 Pracovní oděvy. Klasifikace 80 7700 1983.09.01 Změny:a 3.84
ČSN 80 7710 Pracovné odevy z úpletov. Klasifikácia 80 7710 1980.10.01 Změny:a 2.81
80 81 Kusové výrobky pro technické účely      
ČSN 80 8101 Tvarové filtrační textilní výrobky 80 8101 1961.11.01 Změny:*a 3.68, b 2.86  *)tisková změna
80 84 Kusové výrobky pro technické účely      
ČSN 80 8450 Poštovní pytle a sáčky 80 8450 1997-12  
ČSN 80 8455 Stany. Terminologie 80 8455 1993-12  
ČSN ISO 5912 Stany pro táboření. Požadavky a metody zkoušení 80 8460 1994-11  
80 85 Motouzy, šňůry a lana      
ČSN 80 8501 Názvosloví provaznických výrobků 80 8501 1992.01.01  
ČSN ISO 1968 Lana a provaznické výrobky. Slovník 80 8510 1995-08  
80 86 Motouzy, šňůry a lana      
ČSN 80 8601 Textilní lana. Základní společná ustanovení 80 8601 1991.11.01 Změny:1 2.94
ČSN EN 12422 Sisálové motouzy 80 8602 2000-02  
ČSN EN 12423 Polypropylenové motouzy 80 8603 2000-02  
ČSN 80 8613 Konopná lana 80 8613 1986.12.01  
ČSN EN ISO 5080 Sisálové motouzy pro zemědělství 80 8615 2000-05  
ČSN EN 906 Polyolefinové motouzy pro zemědělství 80 8616 1997-12  
ČSN ISO 1346 Polypropylénová lana. Technické požadavky 80 8620 1994-03  
ČSN EN 696 Textilní lana pro běžné použití - Polyamid 80 8621 1997-03  
ČSN EN 697 Textilní lana pro běžné použití - Polyester 80 8622 1997-03  
ČSN EN 698 Textilní lana pro běžné použití - Manilské konopí a sisal 80 8623 1997-03  
ČSN EN 699 Textilní lana pro běžné použití - Polypropylen 80 8624 1997-03  
ČSN EN 700 Textilní lana pro běžné použití - Polyethylen 80 8625 1997-03  
ČSN EN 701 Textilní lana pro běžné použití - Společná ustanovení 80 8626 1997-03  
ČSN EN 919 Textilní lana pro běžné použití - Stanovení fyzikálních a mechanických vlastností 80 8627 1997-03  
ČSN EN 1261 Textilní lana pro běžné použití - Konopí 80 8635 1997-03  
ČSN 80 8670 Záchranné lano 80 8670 1994-08  
ČSN 80 8671 Záchytné lano 80 8671 1973.01.01 Změny:a 10.76
80 87 Hadice, popruhy a podobné výrobky      
ČSN 80 8711 Tlakové požární hadice 80 8711 1993-09 Opravy:7.93, 2.94, Změny:*1 12.94
ČSN 80 8715 Zkoušení izolovaných a oboustranně povrstvených tlakových požárních hadic 80 8715 1994-07  
80 88 Peří a prachové peří      
ČSN EN 1161 Peří a prachové peří - Metody zkoušení - Stanovení vlhkosti 80 8801 1997.04.01 převzetí oznámením
ČSN EN 1162 Peří a prachové peří - Metody zkoušení - Stanovení oxidačního čísla 80 8802 1997.04.01 převzetí oznámením
ČSN EN 1163 Peří a prachové peří - Metody zkoušení - Stanovení oleje a tuku 80 8803 1997.04.01 převzetí oznámením
ČSN EN 1165 Peří a prachové peří - Metody zkoušení - Stanovení vodou rozpustných chloridů 80 8804 1997.04.01 převzetí oznámením
ČSN EN 1167 Peří a prachové peří - Metody zkoušení pro stanovení rozměrů prošívaných přikrývek plněných peřím a/nebo prachovým peřím 80 8805 1997.04.01 převzetí oznámením
ČSN EN 1885 Peří a prachové peří - Termíny a definice 80 8806 1999-05 převzetí oznámením
ČSN EN 12130 Peří a prachové peří - Metody zkoušení - Zjišťování plnicí síly (plnicího objemu) 80 8807 1999-05 převzetí oznámením
ČSN EN 12131 Peří a prachové peří - Metody zkoušení - Zjišťování kvantitativního podílu peří a prachového peří (ruční metoda) 80 8808 1999-05 převzetí oznámením
ČSN EN 12132-1 Peří a peřový prach - Metody zkoušení propustných vlastností látek - Část 1: Třecí zkouška 80 8809 1999-06 převzetí oznámením
ČSN EN 12132-2 Peří a peřový prach - Metody zkoušení propustných vlastností látek - Část 2: Nárazová zkouška 80 8809 1999-06 převzetí oznámením
ČSN EN 1164 Peří a peřový prach - Stanovení stupně zakalení vodného extraktu 80 8811 1999-06 převzetí oznámením
ČSN EN 1882 Peří a peřový prach - Stanovení množství peří a prachu pro obchodní účely 80 8812 1999-06 převzetí oznámením
ČSN EN 1883 Peří a peřový prach - Odběr vzorků pro zkoušení 80 8813 1999-06 převzetí oznámením
ČSN EN 1884 Peří a peřový prach - Stanovení mikrobiologického stavu 80 8814 1999-06 převzetí oznámením
ČSN EN 12934 Peří a peřový prach - Složení označení zpracovaného peří a peřového prachu pro použití jako plnicího materiálu 80 8815 2000-06 převzetí oznámením
ČSN EN 13088 Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Stanovení celkové hmotnosti plněných výrobků a hmotnosti náplně plnicího materiálu 80 8816 2001-10 převzetí oznámením
ČSN EN 12935 Peří a prachové peří - Požadavky na hygienu a čistotu 80 8817 od 2002.03.01 převzetí oznámením
ČSN EN 13536 Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Požadavky pro oděvy - Lehké oděvy 80 8818 od 2002.06.01 převzetí oznámením
ČSN EN 13542 Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Metoda stanovení indexu stlačitelnosti u oděvů 80 8819 od 2002.05.01 převzetí oznámením
ČSN EN 13543 Výrobky plněné peřím a prachovým peřím - Měření absorpce vody plnícím materiálem 80 8820 od 2002.05.01 převzetí oznámením
80 89 Stuhové uzávěry      
ČSN EN 12240 Stuhové uzávěry - Stanovení celkové a užitné šířky pásku a užitné šířky uzávěru 80 8901 1998-11 převzetí oznámením
ČSN EN 12241 Stuhové uzávěry - Metoda pro uzavření před praním nebo chemickým čištěním 80 8902 2000-06 převzetí oznámením
ČSN EN 12242 Stuhové uzávěry - Zjišťování pevnosti při odtrhávání 80 8903 2000-06 převzetí oznámením
ČSN EN 12243 Stuhové uzávěry - Zjišťování změny rozměrů po praní a sušení a chemickém čištění 80 8904 2000-06 převzetí oznámením
(2 ř. + 42 skup.; 565 ř.); 2003-04-10
nahoru