obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Nástroje a opatření obchodní politiky státu

Nástroje a opatření obchodní politiky státu

V mezinárodním obchodě má stát možnost výběru ze dvou koncepcí, a to.

  • liberalismus – postupné odstraňování obchodních omezení autonomních i smluvních nástrojů,
  • protekcionalismus - volba takové obchodní politiky, která zajišťuje specifickou ochranu domácí výrobě před zahraniční konkurencí.

Naše republika od roku 1990 uplatňuje prvou koncepci, tj. otevření naší ekonomiky zahraniční konkurenci.

K této koncepci stát může a též používá tyto nástroje:

  1. autonomní, stát přímo uplatňuje ve své výlučné pravomoci. Tyto nástroje můžeme rozdělit na:
    • tarifní, kdy představitel těchto nástrojů jsou cla, jak dovozní, tak i vývozní
    • netarifní, mezi tyto nástroje můžeme zařadit např.: množstevní omezení dovozu, nebo i vývozu, licenční povolení na vybrané zboží, normy, jako překážka, která může omezit dovoz. Může se jednat o normy technické, zdravotnické nebo hygienické. Dále je možné používat i nástroj jako je minimální cena, též i devizové restrikce. Poslední dvě jmenované jsou používány u vyspělých zemí zřídka.
  2. smluvní nástroje, těmito nástroji obchodní politiky je regulován obchod mezi dvěma nebo více státy na základě vzájemné dohody.

mezinárodní obchodní operace

nahoru