obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Eliminace zvláštních rizik

Eliminace zvláštních rizik

V této skupině se jedná nejčastěji o kurzové a právní riziko. Právní riziko nejlépe eliminuje řádná kupní smlouva.

Kurzové riziko

Spočívá ve změnách kurzů konvertibilních měn vzájemně mezi sebou a v kurzu k domácí měně. Tak je exportér ohrožován nebezpečím snížení výnosu ze ZO a importér je naproti tomu vystaven riziku růstu nákladů z titulu změny kurzu. Problém kurzového rizika vznikl až od roku 1976, kdy se opustila zásada pevných parit, s přímou vazbou na zlato a zavedl se systém směnných pohyblivých kurzů. Od této doby lze pozorovat velké výkyvy i u tak silných měn, jako je USD, anglická libra, nebo i japonský jen.

Eliminace kurzových rizik

Riziko změny kurzu stoupá s časem od uzavření kontraktu k vlastní platbě. Nejúčinnější eliminace, je platba předem a též zkrácení doby od podpisu kupní smlouvy a vlastního inkasa. Obecně je možno použít:

 1. Smluvní metody, sem patří ustanovení v kupní smlouvě o určení měny, ve které se bude fakturovat.
  • fakturace v domácí měně např.: exportéra, tímto se odsouvá kurzové riziko na importéra,
  • fakturace v třetí měně, vzájemná dohoda o volbě měny, která je stabilní respektive, která stoupá (tzv. tvrdá měna),
  • doložka o zabezpečení kurzu ve smlouvě, smluvní partneři se vzájemně dohodnou na určitém kurzu, případně na určitém kolísání kurzu a způsobu řešení. Tato metoda se používá jen výjimečně.
 2. Kurzovo-pojišťovací metody, tato skupina zahrnuje:
  • úvěr v cizí měně, exportér si vezme úvěr shodný s pohledávkou v měně, hodnotě i termínu splatnosti.Tuto částku potom okamžitě vymění v platném směnném kurzu. Úvěr potom splatí v termínu splatnosti došlou pohledávkou. Úrok je pak zahrnut do ceny kontraktu.
  • devizová opce značí: kupující (exportér kupuje domácí měnu za devizy) je oprávněný, ne zavázaný, ale prodávající (banka) je zavázaná odkoupit v dohodnutém termínu, v dohodnutém kurzu dohodnuté množství deviz. To značí, že exportér má právo, pokud je kurz výhodný, prodat bance dohodnutou měnu za předem stanovený kurz. Tímto tj. opcí získá exportér ochranu před klesajícím kurzem. Za to platí bance fixní prémii, tj. cenu opce, která je splatná ihned po uzavření opční smlouvy. Náklady na opční smlouvu si exportér zahrnuje do ceny. Obecně opce, je dohoda mezi prodávajícím a kupujícím, že v určité době, ke stanovenému dni, se uskuteční obchodní případ podle předem sjednaných podmínek. Touto smlouvou je vázaný jen prodávající.
 3. Speciální metody - u těchto metod je zabezpečení kurzu funkce vedlejší. Jsou to již probrané typy obchodních operací a to: faktoring, forfaiting a leasing.

Právní riziko

Eliminovat právní riziko lze hned při tvorbě kupní smlouvy. V této době, kdy žádná strana nepředpokládá možnost sporů je nutné se dohodnout o tom:

 • podle jakého práva budou řešeny případné spory,
 • jakým způsobem budou případné spory řešeny,
 • kdo je bude řešit,

Tato fakta je nutné zapsat do kupní smlouvy.

Jazykové riziko

Jazykové riziko je paradoxně vyšší, v tom případě, že se domníváme, že známe daný jazyk, nebo i v případě podobnosti jazyků. Např.: jazyk polský.

Eliminace je zabezpečit překlad certifikovaným znalcem, respektive napsat kupní smlouvu ve dvou jazycích smluvních stran s poznámkou, že oba překlady jsou totožné a stvrzením tohoto faktu překladatelem.

mezinárodní obchodní operace

nahoru