obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Závěr rizik v zahraničním obchodu

Závěr rizik v zahraničním obchodu

Pro velkou četnost a rozmanitost forem ZO nebylo možno vyčerpávajícím způsobem probrat všechna rizika, která sebou přináší ZO. V některých případech, může obchodní partner vstupovat do obchodních vztahů již se záměrem využít našich neznalostí, ve svůj prospěch. I v těchto případech platí, jako nejlepší ochrana je dobrá kupní smlouva a dostatek informací o našem zahraničním obchodním partnerovi.

Kontrolní otázky
Proč je v ZO více rizik nežli v obchodě tuzemském?
Jak je možné členit rizika v zahraničním obchodě?
Definuj a vyjmenuj komerční rizika.
Vyjmenuj teritoriální (politická) rizika.
Vyjmenuj zvláštní druhy rizik.
Co je to riziko trhu?
Jaké jsou příčiny rizika z nezaplacení?
Co je to zbožové riziko?
Co je to dopravní riziko?
Co je to moratorium v ZO?
Co je to transferové riziko v MOO?
Jak se ověřuje bonita zemí ve vztahu k ZO?
Co je kurzové riziko?
Co je to a jak se eliminuje právní riziko.
Proč se provádí a co je obsahem zahraničního marketingového průzkumu.
Definuj dokumentární akreditiv.
Jak lze eliminovat riziko z nezaplacení?
Co je to dokumentární inkaso?
Co je to faktoring?
Funkce faktoringu.
Druhy faktoringu.
Co je to forfaiting, rozdíl od faktoringu?
Funkce a zásady forfaitingu.
Leasing a jeho druhy.
Co obsahuje leasing. smlouva a co je zahrnuto v ceně leasingu?
Funkce leasingu.
Charakterizuj INCOTERMS 2000.
Co je to pojištění?
Co je to franšíza?
Charakterizuj obsah pojistné smlouvy v ZO.
Co je to pojistná hodnota?
Jak lze eliminovat kurzové riziko?
Co je to devizová opce?
Jak lze eliminovat právní riziko?
Jak lze eliminovat jazykové riziko?

mezinárodní obchodní operace

nahoru