Celní sazebník

Jednotlivé celní sazby jsou vyhlašovány v celním sazebníku, který vedle výše sazeb cla, řeší i označování zboží pro celní účely (následně i pro DPH). Značení zboží vychází z harmonizovaného systému popisu číselného značení zemí EU.

Celní sazebník č. 534/2002 Sb., se používá k zatřídění dováženého zboží k jednotnému popisu a výkladu tohoto zboží a současně pro určení výše dovozního cla. (Vývozní clo náš současný celní sazebník nezná.) Výše dovozního cla se upravuje nejčastěji ročně.

Vzor možného celního sazebníku je uveden na obrázku č. 10. V současné době je praktičtější využít služeb různých organizací a celní sazebník si vést na počítači. V tomto případě máme zajištěnou operativní aktualizaci celního sazebníku.

Příklad celního sazebníku - popis jednotlivých položek

Sloupec č.1

030410912 - Rybí filé a jiné výrobky z ryb (též mleté maso), čerstvé nebo zmražené

Sloupec č. 2

název zboží

Sloupec č. 3

měrná jednotka množství

MTK m2
MTQ m3
MTR m
NAR počet kusů
HLT hektolitry
KGN kg čisté váhy
TNT tuna čisté hmotnosti
UNS nespecifikovaná jednotka; atd.

Sloupec č. 4

všeobecné sazby se používají na zboží původem z jiných států, platné pro sloupec 5, nebo když účastník celního řízení neprokáže původ zboží.

Sloupec č. 5

smluvní sazby pro dovážené zboží původem ze států ES, ESVO, nebo s nimiž má ČR doložku o vzájemném uplatňování nejvyšších výhod celní unie. (dle zákona č.92/1993 Sb.)

Sloupec č. 6

Ve smyslu zákona č.69/89 Sb. jednorázová preference snížení cel ve prospěch uvedené země. Např.: snížení 100% - zcela bez daně (např. Afganistan, Uruguay). Snížení daně se nevztahuje na dovoz cukru a tabáku.

mezinárodní obchodní operace

nahoru