obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Typický obchodní dovozní případ

Typický obchodní dovozní případ

Dovoz je, z hlediska techniky zpracování, většinou obdobný k vývozní operaci, odpadá však časově a finančně náročná akviziční činnost. Jednotlivé fáze dovozního případu jsou :

 1. Provedeme ujasnění předmětu dovozu, termíny a ceny.
 2. Zjistíme si výrobce zboží, po případě jeho obchodního zástupce v ČR. Obvykle vybíráme z velkého množství dodavatelů. Výběr zúžíme (např. na tři), z našeho hlediska nejvhodnější dodavatele. Hodnotíme úroveň technologie, vzdálenost od ČR, zda existují dané výrobky na českém trhu atd.. Pokud se jedná o velkou zakázku, můžeme vyhlásit tendrové řízení.
 3. Dodavateli nebo jeho obchodnímu zástupci na české straně pošleme poptávku a jako odezvu obdržíme nabídku. Provedeme jejich vyhodnocení z různých hledisek (např. ceny, termínu, servisu, záruky, náhradních dílů, jakosti atd.).
 4. Zjistíme si, jestli nabídnuté zboží nepodléhá dalšímu schvalování z hlediska licence nebo množstevních kvót. Pokud ano, vyřídíme potřebné licenční povolení. Upřesníme poptávku a objednáme zboží. Před odesláním závazné objednávky si musíme vyjasnit s naší bankou platební podmínky (při platbě dokumentárním akreditivem to banka přímo vyžaduje). V objednávce navrhneme naše dodací a platební podmínky. Upřesníme si pojištění zásilky a formu dopravy.
 5. Dodavatel pošle návrh kupní smlouvu nebo konfirmaci na základě naší objednávky. Také může potvrdit naši závaznou objednávku, pokud s námi navrženými podmínkami souhlasí. Při sepisování KS je nutné dát důraz na určení: jakosti zboží, včetně určení technických norem, uložení referenčních vzorků (nejlépe u třetí osoby), záruční lhůty, pozor na termíny záruk a životnosti, hlavně pak u potravinářských výrobků, žádat české návody k obsluze, české popisy ovládacích prvků atd. upřesnit přejímku zboží a způsoby reklamace.
 6. Jestliže je platební podmínkou dokumentární akreditiv, požádáme naši banku o jeho vystavení v požadované lhůtě a dodáme příslušné podklady a finanční krytí. Jestliže jde o platbu předem či akontaci, vystavíme platební příkaz. Čekáme na avízo, že zboží náš dodavatel odeslal. Odhadneme dobu příchodu zásilky a připravíme se k převzetí zboží a celnímu odbavení.
 7. V případě, že se jedná o dokumentární inkaso, banka vývozce zasílá dokumenty naší bance a ta nás informuje a současně žádá, abychom zaplatili. Po platbě obdržíme dispoziční dokumenty k vyzvednutí zboží.
 8. Pokud zboží není deklarováno na náš sklad, tak nás dopravce informuje, že zboží je uloženo v celním skladu. Požádá nás, abychom zboží odeclili nebo ho zmocnili k celnímu odbavení a pak zboží převzali. Dovozce obdrží zboží až po celním odbavení, a to na vnitrozemské celnici. Přechodem zboží na dopravním prostředku přes hranici, není zboží ještě propuštěno do volného oběhu.
 9. Přejímka zboží, v místě vykládky se provádí přejímka zboží, způsobem dohodnutým v KS. Podle výsledku se zboží převezme, reklamuje, nebo nahlásí pojistná událost.
 10. Jestliže je platební podmínkou platba po převzetí zboží, tak po obdržení faktury provedeme úhradu na účet dodavatele a to dle podmínek kupní smlouvy.
 11. Zajistíme evidenci a založení veškerých dokladů. Archivujeme 10 let. Doporučuje se provést výslednou kalkulaci obchodního případu.

Samotné celní odbavení bude probráno v následující kapitole. Při celním odbavení se u zboží nad 5000,- Kč platí nejen clo, ale i daň z přidané hodnoty a po případě daň spotřební.

Každý dovozce je povinen předložit celnici složení celní jistoty např.: bankou, nebo třetí osobou, jako garanci splacení celního dluhu. Lhůta pro zaplacení cla je 30 dnů. Silniční daň se vybírá pouze pokud, je zboží přepravováno na vozidle jiného státu.

mezinárodní obchodní operace

nahoru