obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Průzkumná činnost při dovozu

Průzkumná činnost při dovozu

V případě vyššího finančního objemu dovozu a v případě zboží, které není běžně dováženo do ČR, se opět provádí teritoriální, komoditní, cenový průzkum i průzkum konjunktury.

Teritoriální průzkum

U dovozu se provádí jen velmi zúženě s důrazem na :

  • ekonomický a celní systém,
  • politické uspořádání,
  • finanční soustavu.

Celnímu systému je nutno věnovat zvětšenou pozornost, protože dovozce hradí (i když skrytě v ceně) celní poplatky. Současně musí dovozce mít jistotu, že v případě dlouhodobé spolupráce, státní zásahy a regulace tuto spolupráci nepřekazí.

Komoditní průzkum

Od průzkumu vývozního se odlišuje v nutnosti rozlišení, zda se jedná o dovoz zboží :

  • unikátního (nezastupitelného) - v těchto případech se provádí jen technické a parametrické srovnání zboží různých výrobců.
  • svým výskytem omezeného na určité teritoriu (např. při dovozu bavlny) – v tomto průzkumu je výběr dodavatelů zúžen, porovnáme technické parametry zboží v těsné návaznosti na průzkum dodavatelů a ověřujeme jejich bonitu. Snažíme se zajistit kontrakt přímo s výrobcem zboží
  • zboží zcela běžného (např. televizory) - u zboží, které určitě najdeme v tuzemsku, provádíme jen zkoušky, které zboží nejvíce vyhovuje našim záměrům. Dovoz realizujeme jen výjimečně.

Cenový průzkum

Navazuje a doplňuje průzkumy teritoriální a komoditní. Pozor se však musí dát na různé typy cen. Nejčastěji se srovnávají fco hranice.

Při vyhodnocování získaných cenových podkladů zkoumáme všechny vlivy a faktory, které přímo či nepřímo působí na výši ceny. Zejména na mimořádné slevy, rabaty, vývozní prémie, úvěry a jejich vliv na cenu. Můžeme se setkat i se zaváděcími cenami. U výrobků a surovin burzovního charakteru je nutné dlouhodobě sledovat a vyhodnocovat cenový vývoj. Z vývoje pohybu ceny je možné stanovit nejoptimálnější okamžik uzavření kontraktu. Při vyhodnocování získaných podkladů z cenového průzkumu musíme všechny vlivy analyzovat a oprostit je od mimořádných vlivů, s cílem získat reálnou cenu.

Průzkum konjunktury

Při dovozu děláme jen v případě, že na základě dovozu (např.: surovin) budeme budovat technologické zařízení. Základním úkolem při analýze tržní situace, je odhalit tendence, které budou vývoj na trhu ovlivňovat. Je nutné brát v úvahu i to, že se konjunktura (i přes snahy státních orgánů) mění nezávisle na vůli lidí a pro pracovníka ZO nestačí tyto změny registrovat jen dodatečně (ex post), ale musí umět tyto změny i předvídat. Předpokladem pro úspěšnou činnost v ZO je mít dostatečný přehled o situaci na jednotlivých zahraničních trzích. Z hlediska konjunkturálního průzkumu se vypracovává ekonomicko politická analýza tržní situace, která se pravidelně aktualizuje.

mezinárodní obchodní operace

nahoru