obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Rizika v zahraničním obchodě a jejich zabezpečení.

Rizika v zahraničním obchodě a jejich zabezpečení.

S jistotou lze konstatovat, že ZO se oproti domácímu obchodu vyznačuje vyšším rizikem. V domácím obchodě jsou snad největší rizika: riziko z nezaplacení a riziko neodebrání zboží. V ZO se k těmto základním rizikům přidávají i další specifická rizika.

Příčiny vyšší rizikovosti ZO

  1. Větší vzdálenost, menší vzájemné poznání, větší nebezpečí při transportu. Nejistota v oblasti práva, vzhledem k neexistenci jednotného mezinárodního obchodního práva.
  2. Jazykové bariéry, možný špatný překlad kupní smlouvy, špatné interpretace smluvních podmínek.
  3. Rozdíly v mentalitě a obchodních zvycích.
  4. Různé politické systémy a jejich vliv na ZO.

mezinárodní obchodní operace

nahoru