Dovozní obchodní operace

Dovoz zboží

Dovoz je, z hlediska techniky zpracování, značně podobný vývozu, odpadá značně náročná akviziční činnost. Postavení české firmy na zahraničním trhu je však zcela jiné, než při vývozu. V případě vývozu mnohdy působíme na zahraničním trhu, jako nežádoucí konkurent. V případě dovozu jsme "hýčkáni" jako zákazník a je na nás uplatňována zcela jiná metoda ovlivňování, než na konkurenci.

Příprava dovozu

Cílem úspěšné obchodní dovozní operace je opatření zboží v požadované kvalitě, v dostatečném množství, ve správný čas a za přijatelnou cenu. Při rozhodnutí o dovozu musíme zvážit, zda se jedná o zboží běžně dovážené nebo o jednorázový dovoz (např. unikátní stroj), či jiný dovoz. Pokud se jedná o první případ, nejsou přípravné práce prováděny nebo jsou prováděny jen ve značně omezené míře.

Důvodem k zahájení dovozu může být např.:

  • technologická nutnost pro výrobu vlastního výrobku,
  • rozšíření sortimentu v obchodní činnosti,
  • cenová - ekonomická výhodnost,
  • nedostatek konkrétního zboží na našem trhu,
  • dohoda o kooperaci, včetně zušlechťovacích operací atd.

mezinárodní obchodní operace

nahoru