Vývozní obchodní operace

Vývozní obchodní operaci jsem pro účely tohoto textu rozdělil na několik logicky na sebe navazujících častí a to:

 1. příprava vývozní operace,
 2. vývozní plány,
 3. typický vývozní obchodní případ.

Příprava vývozní obchodní operace

Pod pojmem přípravné práce rozumíme soustavnou činnost, kterou se vytvářejí předpoklady pro sjednání podmínek pro úspěšný, tj. efektivní vývoz zboží a služeb. Těžištěm těchto prací je shromažďování informací a jejich vyhodnocení. Vyhodnocení informací je shrnuto v odpovědi na otázku, zda do daného teritoria vyvážet určené zboží: Pokud NE, tak z jakých důvodů, pokud ANO, tak s jakými podmínkami. Patří sem:

 1. teritoriální průzkum v zahraničí,
 2. komoditní průzkum,
 3. technický průzkum
 4. cenový průzkum,
 5. průzkum konjunktury,
 6. závěry z průzkumů.
 7. propagace – navazuje přímo na průzkum
 8. určení formy vstupu na zahraniční trh.

Zdroje informací :

 • vlastní, osobní poznání,
 • oficielní obchodní oddělení v zahraničí při MPO a MZV,
 • obchodní hospodářské komory,
 • speciální organizace pro poskytování informací,
 • informace získané z novin, časopisů, firemní literatury apod.

Též je možné rozdělení zdroje informací tak zvaně, od stolu a v terénu.

Důvody k zahájení vývozních obchodních operací:

 • nevyužitá vlastní výrobní kapacita (omezený český trh),
 • cílevědomý obchodní záměr,
 • vstup konkurence na vlastní trh,
 • spolupráce se zahraničním partnerem v jeho zemi a další.

mezinárodní obchodní operace

nahoru