obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Podnikání ve společných podnicích

Podnikání ve společných podnicích

Je jedna z forem vstupu na zahraniční trh a to formou mezinárodní kooperace. Obsahem těchto vztahů mohou být výrobní specializace a kooperace, výzkum, vývoj a prodej. Mezinárodní kooperace umožňuje využívat nejlepších technických a technologických, ekonomických a daňových podmínek jednotlivých zemí a podniků. Motivy, vedoucí k vytváření společných mezinárodních podniků, mohou být marketingové, zde jde převážně o vstup na trh partnera, nebo ekonomické, zde jde především o úsporu nákladů (např. nižší úroveň mezd v některých zemích). Nebo rychlý přístup k nejmodernější technologii, vede podniky ke kooperaci formou licenční spolupráce.

Společné podnikání

Společným podnikáním JOINT-VENTURES se zahraničním partnerem se rozumí podnikání s majetkovou spoluúčastí zahraničního partnera. Podstatou je spojení prostředků dvou či více subjektů ve společném vlastnictví, ve formě nového podniku, za účelem realizace společného záměru a společného podílení se na zisku či případných ztrátách.

Na rozdíl od ostatních forem kooperace dochází ke změně právní subjektivity účastníků. Právní formy společného podniku mohou být různé (např.: akciová společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným atd.). Podnikání se realizuje v zemi s výhodnějšími podmínkami, a to z různých pohledů. Joint-ventures může vzniknout i na základě smlouvy o řízení. Tato forma má řadu variant, nejčastěji je to poskytování manažerských dovedností partnera, za kterou dostává odměnu, a též přednostní právo na odkup akcií, po případě vydání nových akcií rozšíření základního kapitálu podniku. Pokud není možné v joint-ventures zajistit rozhodující kapitálový podíl české firmy, je možné zajistit rozhodující vliv i jinou formou. Např.:

 1. výběrem vhodného - nenáročného partnera,
 2. syndikátní smlouvou tj. vzájemné kapitálové propojení s výměnou míst ve správní radě,
 3. zvláštní smlouvou o řízení společnosti,
 4. vytvoření fiktivního společníka, atd.
Kontrolní otázky :
 • Jaké jsou základní formy podnikání v zahraničí?
 • Kdo je obchodním zástupcem v zahraničí, jeho úloha?
 • Jak vypadá klasický vývozní obchodní příkaz?
 • Co je to ušlý zisk?
 • Popiš obsah a zásady smlouvy o zprostředkování.
 • Kdo je zprostředkovatel, zájemce, třetí osoba?
 • Co je to provize a kdy je splatná?
 • Jaká je činnost zprostředkovatele u vývozu velkých investičních celků?
 • Popiš obsah a zásady smlouvy o obchodním zastoupení.
 • Jaké mohou být další povinnosti obchodních zástupců?
 • V čem je rozdíl ve smlouvě o obchodním zastoupení a výhradním obchodním zastoupení?
 • Co je to uznávací provize?
 • Vyjmenuj rizika vzájemného vztahu zájemce a zástupce ve smlouvách o zastoupení.
 • Obsah a zásady smlouvy o výhradním prodeji.
 • Jak se nazývá odměna výhradního prodejce?
 • Co je podnik Joint-ventures?

mezinárodní obchodní operace

nahoru