obchodní dovednosti > mezinárodní obchodní operace > Zajištění zboží jinou cestou než prostým dovozem

Zajištění zboží jinou cestou než prostým dovozem

Vedle klasického dovozu (objednávka, KS, dodávka, platba) je možné získat požadované zboží i tak zvanými netradičními operacemi. Tyto operace byly popsány v prvé části. K těmto metodám přistoupíme, pokud to pro nás bude ekonomicky výhodnější nebo pokud nás k tomu povedou vnější podmínky u exportéra.

K dovozu je možné využívat také obchody vázané, buy back, nebo engeneering, jako obdoby buy backu. Pokud se jedná o využití leasingu, jedná se o získání strojů a zařízení ze zahraničních trhů formou krátkodobého nebo dlouhodobého pronájmu. Obdobně je možno požadované výrobky ze zahraničí získat pasivním zušlechťovacím stykem.

mezinárodní obchodní operace

nahoru