Obchodní vyjednávání

Odesláním nabídky začíná vyjednávání o podmínkách obchodu. Výsledkem této fáze je nejčastěji, uzavření kupní smlouvy -- kontraktu.

Objednávka

Objednávku zasílá odběratel. Obvykle je sestavena tak, že dává úplné podklady pro uzavření kupní smlouvy z hlediska importéra. V případě, že podmínky exportérovi nevyhovují, vyzve partnera k jednání, nebo mu zašle svůj návrh dodacích podmínek.

Existuje pojem závazná objednávka. Pokud je takto nadepsána, obsahuje základní údaje o zboží, ceně, o dodacích a platebních podmínkách. V tomto případě je exportér oprávněn postupovat tak, jako by byla podepsána kupní smlouva, včetně práva na penále v případě odstoupení od závazné objednávky. Na základě zkušeností z MOO se doporučuje, znát v této fázi informace o našem obchodním partnerovi. Zajímá nás především jeho serióznost a solventnost. Podle výsledků informací o našem partnerovi postupujeme dále, především pak upravíme i příslušné části kupní smlouvy. Souběžně ověřujeme u naší banky možnosti a podmínky převodu plateb ze zahraničí na náš účet.

Kontrolní otázky
  • Co je to závazná objednávka a co musí obsahovat?
  • Co musí obsahovat objednávka?
  • Jak rozumíš pojmu "podle výsledků informací o našem partnerovi upravíme KS"?

mezinárodní obchodní operace

nahoru