Použitá literatura

Teršl, S.: Abeceda textilu a odívání, NORIS, Praha 1994

Kovaříková, M.: Vazby a rozbory pletenin, SNTL 1985

Kotek, B., Kalina, V., Kašpar, R., Procházka, A., Bergmanová, R.: Textilní zbožíznalství, II. díl, Praha 1970

Kovář, R., Chrpová, E.: Technologie I, 3.část, Liberec 1980

ČSN 80 00 18 Zátažné a osnovní pletařské vazby

ČSN 80 50 09 Názvosloví pletenin

Kovář,R.: Pletení, Liberec 1997

nahoru