Posun lůžka

Posunem lůžka se rozumí změna vzájemného postavení dvou jehelních řad -- lůžek. Posun lůžka pro účely vzorování se uplatňuje pouze na pletacích strojích plochých dvoulůžkových při výrobě oboulícní pleteniny. Posun je obvykle řešen pro zadní lůžko o 3 nebo 6 někdy i o 12 jehelních roztečí. Charakteristickým znakem vazeb, při jejichž tvorbě se uplatnil posun lůžka, jsou nakloněná očka.

Vazba oboulícní posunovaná

Vazba oboulícní posunovaná

Vznikne vzájemnou změnou polohy všech rubních oček vůči lícním posunutím lůžka, základem posunovaných vazeb bývají vazby chytové a žebrové.

nahoru