Krytí

Tvoří-li se očko ze dvou nití, je jejich poloha v očku buď náhodná nebo přesně vymezená. V prvním případě, při použití nití různých barev, vzniká barevný efekt – melírování.

Druhý případ se nazývá krytí. Nitě se vedou odděleně a na jehlu se klade samostatným vodičem. Poloha nitě v očku se řídí pravidlem krytí: na lícní straně očka leží nit kladená dál od háčku jehly; na rubní straně očka leží nit kladená blíže k háčku jehly. Lícní nit se nazývá krycí, rubní nit krytá.

nahoru