Vazby zátažné hladké

vazba zátažná jednolícní hladká ZJH: základní vazba ve skupině vazeb zátažných jednolícních, má nejjednodušší provázání příčné soustavy nití; (hladká - znamená, že ji tvoří pouze očka a má minimální střídu). Počet oček ve střídě této vazby = 1. Vazba se plete na jedné řadě jehel.

líc
rub
vazba jednolícní hladká ZJH - líc a rub

vazba zátažná oboulícní hladká ZOH: základní vazba ve skupině vazeb zátažných oboulícních; ve vazbě se střídá sloupek lícní a sloupek rubní. Všechny sloupky jsou jednolícní a řádky oboulícní. Vazba má oboustranný líc. Plete se na dvou jehelních řadách. Počet oček ve střídě = 2.

ZOH
oboulícní hladká zátažná vazba - ZOH

vazba zátažná obourubní hladká ZRH: základní vazba ve skupině vazeb zátažných obourubních; ve vazbě se střídá řádek lícní a řádek rubní. Všechny sloupky jsou obourubní a řádky jednolícní. Úplet má zvětšenou podélnou tažnost. Další možnosti vzorování v ZR pletenině vzniknou střídáním oček a kombinacemi s dalšími vazbami. Obourubní vazba se plete na speciálním dvoulůžkovém stroji.

ZRH
vazba zátažná obourubní hladká - ZRH

vazba zátažná interloková hladká ZIH: oboulícní vazba, ve které jsou sloupky lícní a rubní postaveny proti sobě, ZI pleteniny vzniknou vzájemným prostoupením dvou ZO pletenin. Lícní sloupky jedné pleteniny stojí proti rubním sloupkům druhé pleteniny a zakrývají je. Také po roztažení jsou na obou stranách pleteniny vidět pouze lícní sloupky. Pletenina je vytvořena na dvou typech jehel; každý druh jehel vytváří řádek interlokový dílčí; dva dílčí řádky vytváří plný řádek interlokový. ZI vazby se většinou nerealizují s barevným vzorem, protože by volbou oček při tvorbě barevného vzoru ztratily interlokový charakter.

ZIH
vazba zátažná interloková hladká - ZIH

Principy vzorování při zátažném pletení

Základem pletařské vazby je očko.

Vzorovacími prvky při zátažném pletení je:

  • vyřazení jehly z činnosti
  • přerušení činnosti jehly
  • omezení činnosti jehly
  • posun lůžka
  • přemístění očka
  • změna délky nitě v očku
  • záměna nití
  • krytí
  • použití doplňkových nití
nahoru