Názvy pletenin

Pro charakteristiku pleteniny je rozhodující její druh a vazba. Ze spotřebitelského hlediska je kromě těchto ukazatelů důležitá také jemnost, použitý materiál, vzor a úprava. Pleteniny dělíme do určitých skupin podle několika kriterií :

Podle tvaru

 • Metrová pletenina: souvislá pletenina stanovené šířky a převážně nedefinované délky. Může být hadicová (ve tvaru válcové plochy bez krajových sloupků) nebo plochá (vytváří rovinnou plochu s krajovými sloupky).
 • Dělená pletenina: souvislá pletenina stanovené šířky, rozdělená rozparovacími řadami (tj. vazbou, která se plete mezi posledním řádkem předcházejícího a pevným začátkem následujícího dílu nebo výrobku; vytažením nitě dojde k oddělení jednotlivých kusů) na úseky definované délky, které začínají pevným začátkem. Používá se jen u zátažných pletenin.
 • Tvarovaná pletenina: díl nebo výrobek z pleteniny, jehož tvar a rozměr je dán částečně nebo úplně již při pletení. Tvarovaná pletenina může být plošně nebo prostorově.

Podle druhu použitých nití

 • bavlnářská pletenina
 • lnářská pletenina
 • vlnařská pletenina
 • hedvábnická pletenina

Podle vazby

Zátažná pletenina

pletenina, ve které jsou z téže niti tvořena očka a ostatní vazební prvky ve směru řádků. Celý řádek, popř. celá pletenina může být vyrobená z jedné nitě.

 • zátažná jednolícní pletenina (ZJ): obsahuje jen jeden druh oček (lícní)
 • zátažná oboulícní pletenina (ZO): obsahuje lícní i rubní sloupky
 • zátažná obourubní pletenina (ZR): obsahuje sloupky s lícními i rubními očky
 • zátažná interloková pletenina (ZI): vznikne prostoupením dvou úpletů

Osnovní pletenina

pletenina, ve které jsou z téže niti tvořena očka a ostatní vazební prvky ve směru sloupků. Každé očko v řádku pleteniny je tvořeno ze samostatné nitě.

 • osnovní jednolícní pletenina (OJ): obsahuje jen jeden druh oček
 • osnovní oboulícní pletenina (OO): obsahuje lícní i rubní sloupky

Přehled rozdělení pletenin a vazeb

nahoru