Vazební prvky pleteniny

Vazební prvky se v pletenině provazují do sloupků a řádků. Základním vazebním prvkem pleteniny je očko. Kličky (chytová klička, podložená klička) jsou pouze pomocné vazební prvky, které nezajišťují provázání nitě, nemohou samy tvořit pleteninu. Ve vazbě se uplatňují pouze s očkem. Slouží k ovlivňování vlastností pletenin a ke vzorování.

Kličky

Kličky

klička otevřená : klička vytvořená při otevřeném kladení nití na jehlu

klička uzavřená : klička vytvořená při uzavřeném kladení na jehlu

klička záchytná : klička vytvořená na prázdné jehle; tvoří základ sloupku; řádek záchytných kliček - řádek záchytný, který tvoří začátek pleteniny

klička chytová : vytváří se z nitě kladené na jehlu, která se v průběhu pletení neprovlékne očkem

klička podložená : vzniká z nitě, která se neklade na jehlu; jeví se jako rovný úsek nitě

klička plyšová : část očka nebo chytové kličky, která leží volně ve tvaru obloučku na povrchu pleteniny

Očka

Očka

očko lícní: název pro lícní stranu očka; strana, na které provléknutá klička směřuje dopředu

lícní a rubní očko
lícní očko
rubní očko

očko rubní: název pro rubní stranu očka; strana, na které provléknutá klička směřuje dozadu

očko volné: poslední očko sloupku, které není zajištěno proti párání

očko vázané: očko vytvořené provázáním očka volného s další kličkou

očko otevřené: očko vytvořené z kličky otevřené; uplatňuje se u zátažných i osnovních pletenin

očko uzavřené: očko vytvořené z kličky uzavřené; uplatňuje se při konstrukci vazeb osnovních, výjimečně u vazeb zátažných

očko vratné: očko zátažné pleteniny, ve kterém nit mění směr

očko kryté : očko vytvořené ze dvou nití; nit krycí je uložena na lícní straně očka a nit krytá na rubní straně očka

Rozdělení sloupků a řádků

 

  • Podle orientace vazebních prvků

 

 

  • Podle orientace vazebních prvků

 

nahoru