textilní terminologie - zbožíznalství > pleteniny > Materiály pro výrobu pletenin

Materiály pro výrobu pletenin

Na výrobu pletenin se používají příze jak z přírodních, tak i chemických vláken. Pro tyto účely se vyrábí nitě jednoduché, skané, družené i nitě složitějších konstrukcí. Mohou se použít nitě stejné nebo různé, odlišné materiálem, jemností, strukturou, barvou, apod. Jednoduché příze se vyrábějí buď z jednoho druhu vláken, nebo ze směsi dvou či více druhů. Skaním i družením se zvyšuje tloušťka a stejnoměrnost tloušťky nití.

Zvláštní skupinu tvoří nitě efektní. Jsou to nitě, na kterých byl při předení, skaní nebo úpravě vytvořen plastický nebo barevný efekt, který dodává textilii zvláštní charakter.

nahoru