textilní terminologie - zbožíznalství > pleteniny > Přerušení činnosti jehly

Přerušení činnosti jehly

V průběhu pletení se na jehle vytváří sloupek. Když přerušíme v některém řádku činnost jehly, nevytvoří se na ní očko. Počet oček v takovém sloupku bude menší než počet upletených řádků. Jsou-li při pletení řádku všechny jehly v činnosti, tvoří se řádek plný. Je-li činnost některých jehel přerušena, je vytvořený řádek řádkem dílčím. Ve střídě vazby se dva dílčí řádky doplňují na jeden řádek plný. Charakteristickým znakem vazeb tvořených přerušením činnosti jehly jsou podložené kličky.V ZJ vazbě jsou podložené kličky na rubní straně pleteniny. V ZO vazbě jsou uvnitř pleteniny mezi lícními a rubními sloupky, nejsou viditelné na povrchu pleteniny. Proto se tyto vazby často používají při pletení barevných vzorů.

Přerušováním činnosti jehel vznikají následující vazby:

jednolícní podkládaná vazba

Jednolícní podkládaná

Umožňuje vytvoření barevného vzoru na principu střídání barevných nití. V této vazbě mohou být všechny řádky dílčí nebo se kombinují s řádky plnými. Ve střídě vazby se dílčí řádky doplňují na řádek plný. Řádek oček je tvořen ze dvou nebo více barevných nití, každé očko tvoří jedna nit a jedna podložená klička. Je nutné, aby délka podložené kličky byla únosná z výrobního i spotřebitelského hlediska (aby na rubní straně neležela dlouhá nit, která se snadno zatrhávala).

jednolícní podkládaná vazba
jednolícní podkládaná vazba
vazba s vytaženými očky

Vazba s vytaženými očky

V této vazbě se dílčí řádky navzájem nedoplňují. Kromě podložených kliček jsou pro tyto vazby charakteristická dlouhá vytažená očka z posledního plného řádku.

vazba s vytaženými očky
vazba s vytaženými oky

Přerušená činnost celé jehelní řady

Vazby této skupiny jsou vytvářeny kombinací oboulícních a jednolícních řádků. Oboulícní řádky dodávají pletenině především tloušťku a stabilitu, jednolícní omezují tažnost do šířky. Patří sem vazba polokulatá, italská, příčné vlny.

vazba polokulatá

Vazba polokulatá

Střídu vazby tvoří řádek oboulícní a jednolícní; vazba má jednostranný líc; na rubní straně jsou sloupky s plným počtem oček, na lícní straně je počet oček ve sloupku poloviční a očka jsou vytažena do délky. Dlouhé stěny vytažených oček jsou náchylné k prodření nebo k zátrhu nitě. Projevuje se tady sklon k mírnému stáčení podélných okrajů pleteniny.

vazba polokulatá
polokulatá vazba
vazba italská

Vazba italská

Střídu vazby tvoří řádek oboulícní a dva řádky jednolícní pletené střídavě na jednom a druhém lůžku; vazba má oboustranný líc; vyznačuje se příčným řádkováním, způsobené rozdílným charakterem oboulícního a jednolícního řádku. Vazba má omezenou tažnost po řádku, dobrou pružnost, hřejivost a vyšší tuhost. Uplatňuje se na vrchní ošacení a doplňky (límce, légy, kapsy).

vazba italská
vazba italská
vazba příčné vlny

Vazba příčné vlny

Tato vazba vytváří plastický efekt vynecháním skupiny rubních oček. Vzniká kombinací 3-8 řádků jednolícních pletených na jednom lůžku s jedním až několika řádky oboulícními. Jednolícní řádky se dostanou na povrch pleteniny a vytvoří pruh ve směru řádků ⇒ vlnu. Vazba se vyznačuje tuhostí, sníženou tažností po řádku a dobrou hřejivostí.

V případě žakárové volby jehel se místo volných příčných pruhů mohou tvořit rozmanité obrazce. Takovou vazbu nazýváme žakárové vlny. Při pletení této vazby se uplatňuje další vzorovací prvek -- posun lůžka.

vazba příčné vlny
vazba příčné vlny

Přerušovaná činnost jednotlivých jehel

Patří sem : šestizámková, keprová, osmizámková, oboulícní podkládaná.

Kontrolní otázka
V čem se liší vazba italská od polokulaté?
nahoru