Základní pojmy

Pletenina je plošná textilie vyrobená provázáním jedné nebo více soustav nití formou oček = pletením. Niťová soustava má rozhodující vliv na strukturu a vlastnosti pleteniny. Podle zpracovávané soustavy nití se pletení rozděluje na zátažné a osnovní.

Pletenina zátažná - je vyrobena z příčné soustavy nití. Nit probíhá pleteninou ve směru řádku, celý řádek pleteniny, popř. celá pletenina, může být vyroben z jedné niti. Zátažné pletení se realizuje buď ručně na jehlicích, nebo strojově na pletařských strojích zátažných.

Pletenina osnovní - je vyrobena z podélné soustavy nití -- "osnovy". Nitě osnovy procházejí pleteninou ve směru sloupků. Každé očko v řádku pleteniny je vytvořeno ze samostatné nitě. Osnovní pletenina se vyrábí na pletařských strojích osnovních.

Princip pletení

Při pletení se rovná nit tvaruje v kličku. Klička je plošně ztvarovaná nit, vytvořená z nitě položené na jehlu. Známe dvojí kladení na jehlu :

  • otevřené - kladená nit postupuje k další jehle ve stejném směru, v jakém se kladla na jehlu předcházející. (Při pletení zátažném se dnes uplatňuje téměř výhradně kladení otevřené.)
  • uzavřené - kladená nit postupuje k další jehle v opačném směru, v jakém se kladla na jehlu předcházející.
kladení nití na jehlu
Kladení nítí na jehlu

Pletením se vytváří vnitřní struktura = vazba, která zajišťuje provázání nití v pletenině. Základem všech vazebních technik je vazný bod. Při provlékání kličky se na niti vytvoří dvojice stejných vazných bodů. Vzniká vazební prvek očko.

tvorba očka

Tvorba očka

Přehled základních pojmů

Pletenina, Klička, Očko , Sloupek, Řádek, Vazný bod, Vazba, Střída vazby,

nit základní - nit, ze které se tvoří vazba pleteniny

nit doplňková - nit, která se zaplétá do vazby pleteniny za účelem vzorování nebo dosažení určitých vlastností pleteniny

nit krycí - nit, která leží na lícní straně očka krytého

nit krytá - nit, která leží na rubní straně očka krytého

nahoru