Přemístění oček

Princip přemisťování oček

Přemístění oček

Při strojovém pletení se každé očko v řádku tvoří na vlastní pletací jehle. Jehly jsou uloženy v jehelním lůžku. U dvoulůžkových strojů je na začátku pletení dáno základní vzájemné postavení jehelních lůžek. Tím je přesně vymezena poloha očka v řádku. Ke změně polohy očka vzhledem k ostatním očkům řádku může v průběhu pletení dojít posunem lůžka, převedením jehly z jednoho lůžka do druhého, ale také přemístěním očka z jedné jehly na druhou.

Přemístění očka

Přemístění očka ⇒ očko vytvořené na jehle A se může po upletení řádku přemístit přenášením nebo převěšováním na jinou jehlu B.

Přenášení očka

Přenášení očka ⇒ je přemístění očka v případě, že obě jehly A i B jsou uloženy v témž lůžku.

přenášení očka
Převěšování očka

Převěšování očka ⇒ je přemístění očka z lůžka do lůžka. Jehla B je uložena v protějším lůžku než jehla A.

převěšování očka
nahoru