Názvy vzorů pletenin

Vzory vytvořené vazbou pleteniny

Ažura

Je to vzor, který se vyznačuje podélnými pruhy chybějících sloupků oček, místo nichž jsou podložené kličky . Ažura ve směru příčném vznikne vazbou vypouštěnou.
U vazby ZJ vznikají jednolícní ažury, u ZO oboulícní ažury. Vyřazením jehly z činnosti vznikne vynechání sloupku a ažura ve směru svislém. Jsou to vlastně podélné pruhy podložených kliček, které se střídají s podélnými pruhy vazby ZJH nebo ZOH. Podložené kličky ovlivňují vlastnosti pleteniny. Snižují hmotnost, tažnost po řádku a zvyšují měkkost a prodyšnost. Nevýhodou je, že se podložená klička snadno zachytí a vytvoří zátrh.

Vazba vypouštěná

Vazba s výrazně zvětšenými očky; celý řádek zvětšených oček tzv. dlouhý řádek vytváří napříč pleteninou ažuru. Pro tyto vazby je charakteristická zvýšená prodyšnost, měkkost, snížená hmotnost. Hodí se pro letní pulovry.

vazba vypouštěná

Copánkový vzor

Je to vzor, který tvoří skupiny sloupků z lícních oček, v některých řádcích vzájemně překřížené.
U vazby copánkové se uplatňuje křížení oček; používají se v pleteninách oboulícních i jednolícních. Překřížení se nejčastěji realizuje v jednolícních pruzích vazby žebrové nebo ve vazbě jednolícní hladké. Copánkové vazby tvoří v pletenině výrazné plastické vzory. Křížení oček omezuje tažnost pleteniny po řádku. Používá se na sportovní oděvy.
U vazby navěšované se kromě přemisťování celých oček se během pletení může manipulovat i s jednotlivými částmi očka, tj.stěnami očka a platinovými obloučky. Pak vzniká vazba navěšovaná
Navěšováním stěn oček na sousední jehlu vzniká např. vazba polopetinet, navěšováním platinových obloučků ve vazbě jednolícní se tvoří buď otvory nebo plastický efekt Tyto vazby se uplatňují hlavně při výrobě prádla a letních pulovrů. Jejich předností je vysoká prodyšnost.

Chytový vzor

Je to vzor, který se vyznačuje chytovými očky vytaženými přes více řádků.
Oboustranný chyt - chytová vazba; střídu vazby tvoří dva oboulícní chytové řádky všechna očka jsou vytažena přes řádek; vazba má oboustranný líc a dodává pletenině žebrový vzhled.
U vazeb oboulícních se také používají opakované chyty . Kdy 2-3 chytové kličky vytvořené na téže jehle zvyšují objemnost a hřejivost pleteniny. Používají se hlavně u dětských výrobků z objemových přízí.
Obdobně jako nopy jednolícní tvoří se v oboulícní pletenině nopy oboulícní. Jsou to vazby, které vytvářejí výrazný plastický efekt.

Krytý vzor

Je to vzor, který má ve všech nebo v některých očkách dvě nebo více různých nití; nitě v očkách se kryjí tak, že jedna nit zůstává trvale na lícní straně (krycí), druhá nit na rubní straně (krytá)
Vazba krytá je tvořená dvěma nitěmi, z nichž jedna je trvale na lícní straně a druhá na rubní straně očka. Krycí nit je vzhledem ke kryté situována směrem na lícní stranu. Pomocí této vazby lze např. tvořit dvoubarevné vzory, použít při pletení např. ponožek z přízí různých vlastností (vzhled, tvar, savost, aj.), zesílení některých intenzivně namáhaných částí výrobků, nebo pro úsporu kvalitního materiálu při zachování užitné hodnoty výrobku.

Nopový vzor

Je to vzor, který vykazuje v pletenině vybouleninu - nop, vytvořenou vícenásobným chytem
Vícenásobné chyty jsou charakteristické vytaženými očky s „pavoučkem“, který se projevuje jako řidší místo v úpletu. Pravidelné rozmístění opakovaných chytů v ploše úpletu vytváří plastické vzory tzv. nopy. Nop tvoří obvykle 1 až 3 sloupky s plným počtem oček, které se vybortí na povrch pleteniny, protože okolní sloupky jsou kratší vlivem opakované omezené činnosti jehly.
V kombinaci s vyřazenými jehlami se tvoří tzv. nopy prolamované , u kterých plastický efekt obvykle zaniká.

Petinet

Je to vzor, který vytváří na povrchu pleteniny drobné otvory a vyvýšeniny vzniklé přenášením nebo převěšováním oček nebo kliček záchytných, uplatňuje se v zátažných pleteninách. Vazby vytvořené přenášením a převěšováním se nazývají petinetové (jednolícní přenášená vazba, oboulícní přenášená nebo převěšovaná vazba).
Očko je přemístěno do sousedního sloupku, nad ním se vytvoří nejprve záchytná klička a potom teprve nové očko.V pletenině chybí nad sebou dvě očka, čímž vznikne otvor. Charakteristickým znakem vazby je výrazná povrchová struktura tvořená otvory a vyvýšeninami. Otvory u ZO vazby jsou méně výrazné než u ZJ vazeb (otvor na lícní straně je částečně zakryt rubními očky).
Pro petinetové vazby je typická snížená tažnost a pružnost pleteniny, omezená paratelnost sloupků a zvýšená prodyšnost. Tyto vazby se uplatňují především v dámském vrchním ošacení a u punčochového zboží.

jednolícní petinet

oboulícní petinety

Kromě přemisťování celých oček se během pletení může manipulovat i s jednotlivými částmi očka, tj.stěnami očka a platinovými obloučky. Pak vzniká vazba navěšovaná.Navěšováním stěn oček na sousední jehlu vzniká např. vazba polopetinet, navěšováním platinových obloučků ve vazbě jednolícní se tvoří buď otvory nebo plastický efekt Tyto vazby se uplatňují hlavně při výrobě prádla a letních pulovrů. Jejich předností je vysoká prodyšnost.

Prolamovaný vzor

Je to vzor charakteristický otvory nebo zborcením povrchu pleteniny, které vhodným seskupením tvoří určité obrazce (mohou ho tvořit např. petinet, filet, ažura)

Reliéfní vzor

Je to plastický vzor charakteristický skupinami částí jednolícních řádků vystupujících na povrchu pleteniny

Smotek

Je to plastický vzor výrazný na rubní straně pleteniny, je tvořen skupinou několika chytových kliček; uplatňuje se v osnovních pleteninách

Vlny

Je to vzor charakteristický skupinami jednolícních řádků nebo jejich částí, vystupujícími na povrchu pleteniny

Vzorovaný plyš

Je to vzor charakteristický střídáním oček plyšových s krytými očky. Plyš vzorovaný vytváří palstický vzor, který vzniká kombinací ploch pleteniny plyšové a pleteniny kryté. Lze tvořit i vzory z různě dlouhých nebo různobarevných plyšových kliček.

Vzorovaný výplněk

Je to vzor charakteristický různým seskupením podložených kliček z výplňkové niti. Vazba výplňková je tvořená z nitě základní a nitě výplňkové. Základní pletenina se obvykle plete ve vazbě jednolícní hladké. Používají se i vazby jednolícní chytové a vazby oboulícní. Výplňková nit tvoří chytové a podložené kličky. Chytové kličky zajišťují vázání výplňkové nitě v základní pletenině. Podložené kličky leží volně ve směru řádku. Vlastnosti výplňkové nitě se volí především podle účelu použití pleteniny. Pro zvýšení tažnosti se používají nitě elastické, pro vyplnění pleteniny jsou určeny silnější, málo kroucené příze, z nichž se při úpravě může vyčesáním vytvořit silná izolační vrstva. Výplňková nit umožňuje:

  1. vyplnění pleteniny, zvýšení tloušťky, objemnosti a hřejivosti
  2. snížení tažnosti a zpevnění pleteniny v řádku
  3. zvýšení tažnosti a pružnosti po řádku
  4. vzorování

Tato vazba se používá pro teplé prádlo, sportovní výrobky (tepláky), vrchní ošacení, ale i potahové textilie.

vazba výplňková

Vazba výplňková krytá je tvořena krytou pleteninou, k níž je přidán výplněk (V) zachycením pouze za platinové obloučky jedné z obou vazných nití. Odstraňuje prosvítání výplňkové nitě na lícní stranu pleteniny.

krytý výplněk

Vyšívaný vzor

Je to vzor, který se vyznačuje tím, že některá očka v pletenině jsou z odlišné niti; vzorová nit postupně vázaná v pletenině převážně ve směru sloupků může tvořit lícní stranu krytých oček nebo vytváří samostatná očka v základní pletenině

Žebrový vzor

Je to plastický vzor vyznačující se pruhy, které vznikají střídáním skupin sloupků lícních a rubních; uplatňuje se v zátažných i osnovních pleteninách oboulícních, buď na jedné straně pleteniny -žebra jednostranná, nebo na obou stranách pleteniny - žebra oboustranná. Vazba žebra vytváří v pletenině podélné plastické pruhy -- pruh lícních sloupků a pruh rubních sloupků. Vazba má oboustranný líc. Pruh lícních sloupků -- žebro - je tvořen ve vazbě ZJ, proto se pro tuto vazbu vžilo označení žebra jednolícní.

A žebro oboulícní je tvořeno vazbou ZO a ZJH. Žebro -- pruh lícních sloupků -- je tedy tvořeno vazbou ZO, proto název žebra oboulícní. Pletenina v této vazbě má jednostranný líc, lícní strana se tvoří na lůžku s vyřazenými jehlami.

oboulícní žebra

s - střída vazby

Vazba patent je úzká žebrová vazba, která vytváří v pletenině sloupková žebra (střídání lícních a rubních sloupků v poměru 2:2) se nazývá patent. Je to velice tažná a pružná vazba, proto se používá zejména v lemech oděvních výrobků.

Vzor plisé

Je to plastický vzor s chybějícími sloupky; střídají se podélné pruhy ve vazbě zátažné oboulícní hladké s úzkými pruhy ve vazbě zátažné jednolícní hladké, ve které se tvoří lom - sklady různého tvaru. Vzniká kombinací zátažné oboulícní vazby se zátažnou jednolícní. Asi 3-4 sloupky ZJ vazby vytvoří proužek, jehož stáčení se v tomto případě projeví výrazným zlomem pleteniny ⇒ trvalé záhyby na pletenině.

Vhodným řazením jehel může vzniknout plisé: stojaté, ležaté, duté

Vzory vytvořené použitím barevných nití nebo tiskem

Multikolor

Je to vícebarevný vzor bez znatelného výrazu; je docílen použitím melanžových nebo muliné nití tak, že konečný výraz dává vzhled mnohobarevné, ale střízlivě laděné pleteniny proužek: střídání dvou i více barev po řádcích nebo po sloupcích pravidelně nebo nepravidelně v různých šířkách (může být vytvořen i vazbou pleteniny jako plastický vzor)

Intarzie

Je to vzor z několika různých nití, kde každá nit tvoří v řádku skupinu oček, v pletenině vznikají různé obrazce vzájemně vazebně spojené. Jednotlivé obrazce jsou propojeny vazbou spojovanou.

Podkládaný vzor

Je to vzor, kde řádek oček je vytvořen ze dvou nebo více různých nití; každé očko tvoří však pouze jedna nit; na rubní straně oček jsou podložené kličky, které spojují očka z téže niti (uplatňuje se u zátažných i osnovních vazeb). Plný řádek oboulícní podkládané vazby je obvykle tvořen ze dvou, max. tří dílčích řádků. Při pletení vazby se přerušují vždy protější jehly v obou lůžkách. Dílčí řádek se skládá z úseku oboulícního řádku a podložených kliček, které leží uvnitř pleteniny. Tvoří-li se dílčí řádky z nití různé barvy, tvoří se na obou stranách pleteniny stejný vzor na rozdíl od osmizámkové vazby ve stejném barevném provedení.

oboulícní podkládaná vazba

Norský vzor

Je to vícebarevný vzor znázorňující sněhové vločky a typické motivy příznačné pro severské země (často pleten jako vzor podkládaný).

Žakárový vzor

Je to vzor pletený na žakárovém zařízení. Příkladem žakárové vícebarevné pleteniny je zátažná oboulícní keprová pletenina. Tato vazba kromě volby jehel pro vzor, vyžaduje i skupinovou volbu jehel pro pletení rubní, tzv. keprové strany. Aby se zajistilo pravidelné střídání všech barev v obou sloupcích střídy rubní strany pleteniny, musí se ke zvolenému pořadí barev volit odpovídající funkce lichých a sudých jehel. Vazba keprová se používá pro barevné vzorování, typické je pravidelné střídání činnosti lichých a sudých jehel v jednom lůžku stroje. Na rubní straně pletou nitě všech barev, počet rubních oček je ale snížen tvorbou oček střídavě vždy jen v lícních a rubních sloupcích na polovinu. Při konstrukci se uplatňují dílčí oboulícní a jednolícní řádky, jejíž některé kombinace mají ustálené názvy např. kepr švýcarský, francouzský; vazby jsou charakteristické drobným šachovnicově přesazeným prolamovaným efektem, omezenou tažností, dobrou pružností a plností.

švýcarský kepr

Vazba šestizámková

Tato vazba se používá při pletení dvoubarevných a tříbarevných vzorů. Vyžaduje volbu jehel pouze v jednom lůžku. Její nevýhodou v porovnání s vazbou keprovou je větší hmotnost a dvojnásobný rozdíly hustotě řádku na lícní a rubní řadě pleteniny. To se projevuje výrazným vytažením lícních oček a prosvítáním rubních oček na líc pleteniny. Přerušováním činnosti jednotlivých jehel v jednom jehelním lůžku se tvoří vazba s plným rubním řádkem, označovaná jako šestizámková (zámek je pracovní ústrojí pletacího stroje). Střídu vazby tvoří obvykle dva až tři dílčí řádky, které se na jedné straně pleteniny doplňují na řádek plný. Dílčí řádky jsou složeny z oboulícních a jednolícních úseků. Používá se při pletení barevných vzorů, které se tvoří na lícní straně pletenin, (strana s vytaženými očky, pletená na lůžku s přerušovanou činností). Rubní strana je pletena všemi barvami.

šestizámková vazba

Vazba osmizámková

Tato vazba se používá při pletení barevných oboustranných vzorů s charakteristickou dutinou uvnitř pleteniny. Střídu vazby tvoří dva dílčí oboulícní řádky, které se navzájem doplňují; dílčí řádky jsou složeny z jednolícních úseků tvořených střídavě na jednom a druhém lůžku. Tato vazba je výhodná při pletení barevných oboustranných vzorů. Na lícní i rubní straně se tvoří stejný vzor, ale v opačném barevném provedení. Vazba vytváří uvnitř pleteniny dutinky. Struktura vazby zajišťuje vysokou hřejivost pleteniny.

osmizámková vazba

Další barevné vzory na pleteninách, které lze vytvářet buď barevnými nitěmi nebo tiskem jsou podobné jako u tkanin (např. bordura, diagonál, esterházy, filafil, káro, kaviár, kohoutí stopa, medailon, pepito, pepř a sůl, reverzíbl, rybí kostra, apod.)

nahoru