Rozbory pletenin

Rozborem se zjišťuje vazba, surovinový materiál a parametry pleteniny případně i stroje. V praxi se rozbor provádí v případech, kdy na základě předloženého vzorku mají být vypracovány podklady pro výrobu stejné nebo srovnatelné pleteniny. Při výuce představují rozbory praktická cvičení, jimiž se doplňují teoretické přednášky.

Rozborem se zjišťují:

  1. parametry nitě - druh vlákenné suroviny, druh, jemnost a zákrut nitě
  2. parametry pleteniny - druh pleteniny, vazba, střída vazby, vzor, hustota, plošná hmotnost, konečná úprava
  3. parametry stroje

Druh pleteniny

Zda zkoumaná pletenina je zátažná nebo osnovní určujeme podle charakteru pleteniny, vzhledu rubní strany jednolícní pleteniny, charakteru vzoru, průběhu nití pleteninou, vzhledu zastřižených podélných a příčných okrajů a paratelnosti pleteniny.

Vazba pleteniny

Podle orientace oček v pletenině se pletařské vazby dělí na

  • jednolícní (jedna řada pletacích jehel - jednolůžkový stroj),
  • oboulícní (dvě řady jehel - stroj dvoulůžkový)
  • obourubní (dvoulůžkový stroj, který umožní pletení střídavě v jednom i druhém lůžku).

Vazby se dále třídí podle vazebních a vzorovacích prvků, způsobu jejich použití a u osnovní vazby také podle postupu nitě v pletenině. V každé vazební skupině existuje nejjednodušší vazba s minimální střídou - vazba základní. U osnovních pletenin je to řetízek, trikot, atlas. U zátažných pletenin se pro základní vazby používá název hladká. Podrobnější třídění vazeb je popsáno v kapitole 5.

V praxi i v literatuře se při popisu pleteniny setkáváme se zkrácenou formulací. Místo pletenina zátažná, vazba jednolícní se uvádí pletenina zátažná jednolícní. Toto spojení se tak vžilo, že pod pojmem druh pleteniny se obvykle zahrnuje druh pleteniny včetně vazební skupiny.

Hustota pleteniny

Se určuje počítáním sloupků a řádků na danou délku. Průměrná hodnota se přepočítá na 1 m, popř. na 1 cm. U některých vzorovaných vazeb se hustota zjišťuje velmi obtížně.

Plošná hmotnost pleteniny

Při rozboru se zjišťuje plošná hmotnost ms (v g/m2)

Úpravy pletenin

Některé konečné úpravy: bělení, barvení, potiskování, nesráživé úpravy, protižmolkové úpravy, žehlení, propařování, plisování, počesání, laková úprava .

Ukázka formuláře používaného pro rozbor pletenin:

nahoru