Závěrem

Pevně věřím, že po přečtení tohoto poměrně obsáhlého textu nepodlehnete pokušení vyzobat z něj rozinky a to ostatní odhodit. Člověk, který se chce plně věnovat obchodu a vytrvat u něj, musí být osobnost plná a košatá. Nemůže si vybrat jen techniku prodeje. Ono to ostatně ani dost dobře nejde. Pokud jste dobře četli, jistě jste nepřehlédli sdělení, že dobrý obchodník musí především umět zapůsobit na lidi a jednat s nimi. To za vás neudělá žádný - byť dobře zvládnutý – prodejní postup nebo osvojení si zacházení s technickými vymoženostmi moderní doby. Je to základ, který musíte zvládnout nejdříve. Nikdy se vám v životě neztratí.

Představte si takový automobilový podvozek. Na něj můžete vytvořit mnoho užitečných nástaveb – valník, skříň, kabinu pro převoz lidí, jeřáb, cisternu. Bez tohoto podvozku by vám ale všechny nástavby byly k ničemu. Nemělo by je co nést.

Vaším podvozkem je váš vztah k lidem. Na něm můžete budovat promyšlené obchodní postupy, dovednosti, můžete používat nejmodernější techniku. Je-li váš podvozek dobře postavený, doveze vás k obchodnímu úspěchu. Pokud jste ale na něm šetřili, pravděpodobně se cestou zvrátíte do příkopu a nebo zůstanete stát u kraje silnice, předjížděni těmi úspěšnějšími.

Přeji vám tedy, aby to, co se zde naučíte – a především to, co v sobě rozvinete a dále budete rozvíjet - vás přivedlo k obchodnímu úspěchu. Abyste v sobě s přílivem nových vědomostí pocítili i příliv odhodlání, vyjádřený slovy "To dokážeme!"

Přeji vám hodně úspěchů!

nahoru