Znalosti

Zeptá-li se vás zákazník na složení materiálu, ze kterého je zhotoven váš výrobek, a vy nevíte, sebevědomí vám to jistě nepřidá. Zvláště když se to stane ne jednou, ale dvakrát, třikrát. Tomu se dá předejít jen jedním způsobem – znát dokonale své zboží. A být přesvědčení, že se jedná o zboží dobré a užitečné. Špatné výrobky se prodávají špatně také proto, že obchodník není s jejich prodejním úspěchem ztotožněn. Dobrým kamarádům je schopen po straně rovnou říci, že "je to pěkný šmejd". Ostatní to vycítí z jeho nevědomých postojů.

Je pro vás výhodou, pokud jste prošli několika zaměstnáními a znáte také místa, ve kterých jednáte. Každého člověka potěší, když potká někoho, kdo pracoval ve stejné funkci nebo ve stejném oboru (i když to třeba byla jen krátká brigáda). Zrovna tak se vyplatí projevit alespoň malou znalost města, přestože jste se tu v minulosti jen dvakrát zastavili, abyste si koupili párek v rohlíku.

Mnoho z těchto věcí je pro váš úspěch nezbytných. To ale neznamená, že byste si je měli před jednáním i při něm neustále opakovat a připomínat. Pak by vám zřejmě už nezbyla žádná mozková kapacita na obsah vašeho projevu. Nezbývá tedy, než si všechny tyto poučky – a to platí i pro ty ostatní, které se ještě dozvíte – napevno uložit do podvědomí.

Vzpomínáte si, jak jste se učili jezdit na kole? Nejdříve jste se museli tak soustředit na udržení rovnováhy, že na nic jiného nebyl čas. Dnes už ani nevíte o tom, že nějakou rovnováhu udržujete – to převzalo vaše podvědomí. Vy se pak můžete kochat krásnou krajinou kolem.

Stejné je to i s vašimi obchodními zásadami a dovednostmi. I zde platí: "Cvičit, cvičit, cvičit!" Dokud je nebudete používat zcela automaticky a bez dlouhého přemýšlení o nich.

Sebevědomý člověk se dokáže bez problémů chovat asertivně. Nemám tím na mysli ostré lokty a sebeprosazování za každou cenu, jak bývá pojem "asertivita" často chápán. Ne, hovořím o schopnosti, kterou lidová slovesnost tak krásně vystihla slovy "nenechat na sobě dříví štípat". Zdravě sebevědomý člověk samozřejmě chápe své postavení ve společnosti ostatních lidí a dokáže si je klidným a rozhodným způsobem obhájit. Čím kvalitnější sebevědomí a osobnost, tím méně hluku k tomu potřebuje. Hulvátství a bezohlednost patří k osobnostem deformovaným, se sebevědomím malým nebo přebujelým. Chcete-li být asertivní, budujte především svoji osobnost a tento postoj vyplyne automaticky i bez studování zásad.

Vaše prodejní úspěchy jsou spojeny s vaší osobností. Chcete-li uspět, pracujte tedy nejdříve na ní!
nahoru