Úspěch

Cesta k úspěchu

Úspěch není otázkou talentu a štěstí, dá se mu v určité míře naučit. Na prvním místě je ale především vůle být úspěšný…( Dr. Harald Mayer-Rönne, Generali Pojišťovna)

Zamyslíte-li se nad celým svým dosavadním životem, jistě zjistíte, že pojem "úspěch" (případně jeho opak "neúspěch") se jím vine jako červená nit. Od chvíle, kdy jste si začali uvědomovat svět kolem sebe, až do dnešního dne se snažíte dosahovat úspěchů a vyrovnávat se s neúspěchy. I lidé, kteří jsou zdánlivě zcela bez ambicí, se řídí stejným schématem, jen velikost jejich cílů je jiná. Pro generálního ředitele nadnárodní společnosti je úspěchem ovládnutí globálního trhu, pro bezdomovce vyžebrání peněz na pivo v nádražním kiosku. Oba dva ale hodnotí večer svůj den z pohledu úspěchu a neúspěchu.

V obchodní oblasti existuje domněnka, že stačí dostatečně zvládnout techniku prodeje a úspěch se automaticky dostaví. Kdyby tomu tak bylo, patrně bychom potkávali neúspěšné obchodní pracovníky jen velmi zřídka, protože prodejní dovednosti se běžně vyučují. Ve skutečnosti je jich ovšem až až. Proč tomu tak je?

Někteří lidé si už dříve povšimli, že k úspěšnému prodeji patří také jisté osobní a osobnostní předpoklady, které s technikou prodeje přímo nesouvisejí. Hovořili jsme už o nich v předcházející kapitole a řekli jsme si také, že i tuto oblast je možno vylepšit a natrénovat. Přesto nám stále ještě zůstává velká skupina lidí, kteří technické a osobní předpoklady mají, ale přesto úspěšní nejsou.

Ukazuje se tedy, že úspěch se nedostavuje automaticky zvládnutím požadavků na techniku prodeje a osobnost prodejce. Znalosti o úspěchu a jeho vytváření jsou samostatným oborem a to znamená, že se jim musíme věnovat stejně intenzivně a vážně jako technickým a osobním předpokladům, nikoliv čekat, že nám z nich samozřejmě vyplynou.

Obchodník -- ale je to stejné i u jiných profesí -- by měl v oblasti úspěchu zvládnout jeho vytváření, měl by umět reagovat na neúspěch a v neposlední řadě by se měl i naučit zvládat svoji úspěšnost.

Bez znalostí mechanismů úspěchu nikdy skutečně úspěšní nebudete!
nahoru