Reklama na internetu

Není to tak dávno, co se novinové titulky ptaly: "Kdo bude dalším milionářem na internetu?" a reklamní agentury vážně uvažovaly, zda se mají ještě zabývat něčím tak staromódním, jako je inzerce v tisku. Zázrak se ale nekonal a už v roce 2001 museli provozovatelé internetové reklamy přiznat, že z velkých zisků nebude nic.

Internetové stránky mají některá specifika. Zejména slouží jako informační zdroje, takže návštěvník se více zajímá o jejich obsah, než o připojenou reklamu. Na to má většinou také omezený čas. Zatímco k jednou zakoupenému časopisu se může kdykoliv vracet a třeba si z nudy i přečíst inzeráty, na internetu si většina lidí hlídá náklady na připojení. Stránky jsou zde také pestré a proto reklama zaniká. Souhrnně se dá říci, že na rozdíl od novin a časopisů, kde je základem široká nabídka témat (včetně inzerce), k internetu čtenář přistupuje monotématicky. Hledá jen to, co ho v dané chvíli zajímá.

Účinnost internetové inzerce jsem mohl posoudit, když jsem na svých stránkách používal výměnný reklamní systém (váš inzerát se zobrazí na jiných stránkách výměnou za to, že u vás se zase zobrazí inzerát jiného účastníka systému). Běžně se pohybovala kolem půl procenta, což je prakticky zanedbatelné.

Používat tedy běžný bannerový systém reklamy na internetu se nevyplatí. Pokud už ho chcete mít, domluvte se na spolupráci s partnerem v oboru a vyměňte si navzájem své reklamy. Daleko lepším způsobem je použití vlastních internetových stránek. Zařazením odkazu do běžných internetových vyhledávačů uděláte pro jejich zviditelnění více, než běžnou reklamou. Pokud chce totiž někdo najít výrobce ponožek, nebude prohlížet na internetu reklamu, ale zadá si do vyhledávače heslo "ponožky".

Vytvoření firemních internetových stránek (tak zvaného "webu") je lépe svěřit odborníkovi. Proto zde uvedu jen několik zásad, které se týkají jejich provozování.

Mnoho webů má příliš složitou strukturu. Pokud se například zákazník chce telefonicky zeptat na nejasnost v nabídce, musí často pracně hledat kontakty, místo toho, aby byly vždy po ruce. Některé firmy -- zřejmě ve snaze zabránit vyrušování obchodníků -- uvádějí jen elektronický formulář pro dotazy. A bohužel na takto vznesené otázky v naprosté většině nijak nereagují. Nebo dokonce uvedou jen formulář pro objednávku. Takovým postupem se zákazník může cítit uražen.

Zásadou tedy je, že vaše stránky musí obsahovat vše potřebné, ale nesmí být nepřehledné. Zákazník má mít vždy možnost se s vámi neprodleně telefonicky kontaktovat a nebo by mělo být uvedeno, kdy je to možno (pracovní doba).

Nepoužívejte však způsob, kdy je na jedné stránce pouze uvedeno kontaktní číslo telefonu s tím, že vše ostatní dohodnete osobně. Ne každý zákazník touží s vámi hned tváří v tvář jednat.

Registrace zákazníka má sloužit ne k jeho špiclování, ale k usnadnění komunikace s ním. Často je registrace vyžadována úplně zbytečně (registrace jako podmínka ke stažení ceníku, který je stejně na stránkách umístěn) a nebo je vyžadován nadbytek detailů o osobě zákazníka.

Na internetových stránkách jisté poradenské firmy jsem se setkal s formulářem, který měl po vyplnění "zdarma" ukázat, jak je na tom firma po organizační stránce. Když jsem pracně zodpověděl všechny otázky a odeslal formulář, namísto očekávaného vyhodnocení se objevila výzva k vyplnění velmi podrobného osobního dotazníku s tím, že až po jeho odeslání mě bude poradenská firma kontaktovat s výsledky.

Nezajišťujte si kontakt se zákazníkem takovým téměř podvodným způsobem! Může se vám stát, že ho to rozzlobí stejně jako mě a zrovna tak vás zveřejní -- tentokrát ovšem se jménem a adresou!

Nic nepůsobí tak nedůvěryhodně, jako když je údaj o poslední aktualizaci rok starý. Zákazník se totiž může domnívat, že už ani neexistujete. Pokud na jeho dotazy nikdo nereaguje, je to pro něj téměř jistota.

Na všechny podněty a vzkazy odpovídejte co nejrychleji, objednávky potvrďte elektronickou poštou nebo telefonem.

Všechny uvedené zásady jsou reklamním prvkem. Pokud je dodržujete, děláte si dobrou reklamu. Pokud ne, vaše reklama není nulová, ale je negativní.

Reklamou na internetu je především váš přínos k informovanosti zákazníka!
nahoru