Etika a výhodnost

"To jsou sice pěkná slova," můžete si říci, "ale rohlík ani benzín do auta si za ně nekoupím!" Nemáte pravdu. Vaše možnosti koupit rohlík nebo benzín jsou samozřejmě závislé na vašem výdělku. Protože jsme si řekli, že svět podnikání spěje ke vztahům pevným a dlouhodobým, má důraz na etiku jistě svoji váhu. A nejde tu jen o udržení obchodního vztahu. Váš obchodní partner, než s vámi takový vztah smluvně naváže, si jistě o vás zjistí co nejvíce podrobností, především o vaší spolehlivosti, vstřícnosti k jednání, schopnosti rychle řešit problémy nebo stabilitě. To všechno jsou faktory, které se přímo netýkají vašeho produktu, ale právě oblastí, které etika významně ovlivňuje. Váš obchodní partner si potřebné informace a reference zajistí především od vašich dosavadních zákazníků. Nemůžete tedy být k zákazníkům slušní jen "jako" a doufat, že vaše skvělé výrobky a zboží vše vyřeší.

Podíváme-li se na dnešní trhy, můžeme si zřetelně uvědomit, jak malé rozdíly jsou v kvalitě, užitné hodnotě a ceně odpovídajících výrobků od různých dodavatelů. Co by tedy mělo být konkurenční výhodou, když mezi zbožím není velkého rozdílu?

U velkých automobilek je dnes běžné, že dvě i tři spolupracují na vývoji nového modelu vozu. Jejich automobily jsou pak v podstatě stejné, liší se jen detaily a názvem. Nedá se tedy říci, že by mohly konkurovat vlastnostmi. Konkurenční boj probíhá ve schopnosti prodat.

Různá schopnost prodat stejné zboží se stává dnešním projevem konkurence. Dá se tedy říci, že etika se pro obchodníka stává nikoliv významově prázdným slovem, ale konkurenčním nástrojem. Potřeba upřímných vztahů, založených ne jen na okamžitém obchodním profitu, ale na vědomí důležitosti dlouhodobé stability, je tím nejlepším důvodem, proč se v obchodě chovat eticky. Kdo podvádí a lže, bude poražen ne morálním odsouzením, ze kterého si často mnoho nedělá, ale ekonomickými nástroji.

Etické jednání se v dnešní době stává konkurenčním nástrojem!
nahoru