Řeč těla

Ve společnosti se ale neprojevujeme jen slovy a vzhledem. K našemu protějšku hovoříme navíc svým chováním a gesty, kterými dáváme najevo své – často utajené - myšlenky a postoje. Stejně tak se samozřejmě chová zákazník a je tedy výhodou, pokud umíte tuto řeč těla číst.

Začněme u přivítání. Pokud váš partner nespěchá vstát ze své židle, dává vám tím najevo, že na vás chce udělat dojem – svým zaneprázdněním, důležitostí. Podává-li vám ruku ze svého místa, vsedě a přes stůl, vytváří přehradu. Zřejmě nechce jednat přátelsky a otevřeně. Jen o málo lepší je případ, kdy sice vstane, ale stále zůstává za stolem.

S větším úspěchem můžete počítat, vyjde-li vám vstříc kolem stolu. Tím odstraňuje bariéru a naznačuje, že se chce dohodnout.

Při podání ruky by partnerova dlaň měla být kolmo, směřovat palcem vzhůru, stisk by měl být srdečný. Jiné polohy dlaně (třeba takzvaná "leklá ryba") nebo přehnaně dlouhé potřásání rukou jsou podezřelé.

O poloze při jednání jsem se už zmínil, když jsme se zabývali etiketou. Hradby naznačují odstup nebo obavy, volný prostor otevřenost a přátelství.

Ze signálů, které můžeme pozorovat v obličeji partnera, se pro jejich četnost zmiňme alespoň o úsměvu. Jistě jste už někdy slyšeli pojem "thymolinový úsměv". Znamená to úsměv neupřímný, profesionální. Rozdíl mezi ním a skutečně upřímným úsměvem prozradí oči. Pokud tedy najdete nesoulad mezi úsměvem a pohledem, dejte si pozor. Váš partner v lepším případě jen zachovává formální, ale lhostejný postoj, v horším případě se před vámi snaží utajit svůj skutečný negativní vztah k vám.

Velkou pozornost se vyplatí věnovat pohybu rukou, gestům. Odhalí vám mnohem více, než by nepoučený člověk očekával. Pokud se tedy váš partner v řeči gest nevyzná a vy ano, můžete se o něm ledacos dozvědět.

Ruce propletené prsty a položené na stole jsou opět oddělující hradbou. Pokud se ještě zvednou a o stůl se opírají lokty, je to známka počínající agresivity.

Podepřená brada nebo ruce složené dlaněmi před ústy, lokty na stole – to je výraz soustředěné pozornosti. Stejně tak brada podepřená palcem a ukazovák směřující vzhůru.

Zkřížené paže (doplněné předklonem a přivřením očí) signalizují zamyšlení. Pokud váš partner přivírá oči, ale současně si mne kořen nosu, dává tím najevo, že není schopen rychle všechny vaše argumenty zpracovat. Je tedy třeba dát mu chvíli čas.

Ruka před ústy naznačuje, že partner se chystá něco říci. Nos sevřený palcem a ukazovákem naznačuje, že se sotva drží vzteky.

Drbání na hlavě může značit nelibost, ale také rozpaky.

Pohledy ke stropu naznačují, že partner se nudí a nejraději by už měl všechno za sebou.

A náhlá změna polohy vám říká, že je čas končit.

Podívejme se ještě, co můžete vyčíst z celkové stavby těla. Podle německého psychiatra prof. E. Kretschmera je možno lidi rozdělit do tří skupin:

Pyknikové jsou podsadití lidé s krátkým krkem, širokým obličejem, většinou zavalití. Jsou převážně družní, veselí a společenští, střídají však nálady. Najdete mezi nimi hlavně praktiky, které nezajímá přílišné teoretizování, ale skutečný užitek. Pozor – občas nedodrží slovo!

Leptosomní typ se pozná podle hubenosti, vytáhlosti, úzkého hrudníku a dlouhých údů. Jsou většinou citliví (někdy až přecitlivělí), často nevyrovnaní, nespokojení a hádaví. Od lidí si zachovávají odstup, jejich trvání na přijatém názoru je může dovést až k fanatismu. Musíte tedy s nimi zacházet velmi opatrně.

Atletický typ má široká ramena, vyvinuté svaly, vypracovanou postavu. Příliš toho nenamluví, je těžkopádný a jeho fantazie za mnoho nestojí. Na druhé straně je ale věrný, spolehlivý a v kritických situacích zachovává klid.

Tato typologie samozřejmě není zcela spolehlivá, lidé se při vší snaze nedají přesně zařadit do škatulky. Ale orientačně vám takový přehled může v začátku pomoci.

Naučte se číst řeč těla. Umožní vám u partnera odhalit i skryté myšlenky a záměry!
nahoru