Multi level marketing

Tento systém, známý pod zkratkou MLM, je síťovým způsobem prodeje, který spojuje osobní aktivitu a angažovanost s osobním doporučením. Špatná pověst, kterou u nás získal, byla způsobena jednak podobností s podvodnými programy (takzvané "pyramidové" hry), jednak přeceněním možností našeho relativně malého trhu.

Organizace multi level marketingu je založena na tom, že každý jeho prodejce vytváří své vlastní prodejní "buňky", které řídí. Vzniká tak stromová struktura, v níž se obratní prodejci, kteří si vytvořili dostatek vlastních podřízených, stávají organizátory a zvyšují své příjmy. To má dvě úskalí – jednak počet prodejců roste geometrickou řadou a zanedlouho není možno síť dále rozšiřovat, jednak se někdy prodejci soustředí více na získávání nových podřízených, než na službu zákazníkovi.

Úspěšnost prodeje je pak založena především na osobním doporučení. Prodejci vyhledávají své příbuzné, sousedy, přátele nebo kolegy v práci, zboží jim předvedou a také dodají. Pro většinu prodejců je to tedy jen způsob přivýdělku vedle pevného zaměstnání.

Multi level marketing má poměrně nákladnou distribuci. To je způsobeno šířkou sítě a malými objemy objednávek od koncových prodejců. Proto je výhodný tam, kde se dosahuje vyšších cen na jednotku hmotnosti. Úspěšný je například prodej kosmetiky, speciální drogerie, potravinových doplňků.

Mnoho MLM řetězců při školení prodejců využívá takzvané "motivační literatury", která má zvýšit jejich aktivitu a motivaci pro prodej. Vznikl tak dojem, že tato literatura je nezbytnou součástí multi level marketingu a tento způsob prodeje začal být dokonce některými lidmi podezříván ze sektářství a myšlenkového ovlivňování lidí. To samozřejmě není pravda, MLM je prodejní metoda jako každá jiná a jistě se obejde i bez motivační literatury. Ale je pravda, že lépe motivovaný prodejce lépe prodává. A to platí nejen u multi level marketingu.

Při rozhodování o zřízení sítě MLM je třeba brát v úvahu, že každý člověk v síti musí být odměněn z konečné ceny výrobku. Čím více se síť "natahuje", tím větší musí být rozpětí mezi konečnou cenou a vaší distribuční cenou. Je tedy na zvážení, zda vůbec máte pro odměňování dostatečný prostor.

A pak je tu samozřejmě velikost trhu. Musíte počítat s tím, že pokud bude váš systém úspěšný, brzy se v našem malém státě vyčerpají možnosti jeho rozšiřování. Pokud ale budete uvažovat přinejmenším v evropských rozměrech, máte na jednotném evropském trhu jistě šanci.

Úspěch multi level marketingu závisí na tom, jak se vám podaří povzbudit a udržovat aktivitu všech členů sítě. Jeho nebezpečí tkví v nadřazení budování sítě nad uspokojení zákazníků!
nahoru