Zvládáme stres

Člověk je – stejně jako ostatní živočichové – vybaven obrannými reflexy. Kdyby je neměl – ačkoliv nás někdy svojí "zvířeckostí" odpuzují - už by na Zemi dávno nevládnul. Naše reakce na nebezpečí spustí v těle fyziologické pochody, které nám zejména v dřívějších dobách umožnily ohrožení čelit. Do krve se vyplaví adrenalin, mobilizují se zásoby energie ve svalech, cévy se zúží. Je to podobné, jako když ve vojenském táboře zatroubí na poplach.

Tyto pochody jsou samozřejmě pozitivní. Vyrazí-li na vás při sbírání hub z křoví zlostně chrochtající bachyně, umožní vám taková mobilizace sil vyšplhat na vysoký holý strom, o kterém budete později tvrdit, že normálně byste na něj neměli šanci vylézt. Problém tedy není v samotné existenci těchto obranných mechanismů, i když je pravda, že nebezpečné medvědy jeskynní přece jenom potkáváme v poslední době zřídka. Problém nastává, když to s podněty přeženete.

Představte si, že by ve zmíněném vojenském táboře trubač odtroubil konec poplachu, vojáci by odložili zbraně, rozepnuli opasky – a v tom by následoval další poplach. A znovu a znovu… Večer by k smrti unavené mužstvo padlo na kavalce, ale spánek by se nedostavoval. Jejich sluch by očekával další zatroubení, každý zvuk by je lekal.

Podobné děje se odehrávají i ve vašem organismu, pokud se nebezpečí objevuje jedno za druhým. Vaše citlivost na podněty vzrůstá, s hrůzou začínáte v každém okamžiku očekávat další ohrožení a dopadáte jako ti vojáci – narůstá únava, a to až ke zhroucení.

Jaké jsou nejčastější příčiny stresu u obchodníků? Zejména nedostatek času, špatná spolupráce se zbytkem firmy, konflikty s nadřízenými, neschopnost zvládnout zadanou práci a samozřejmě také neúspěch v jednání se zákazníkem.

nahoru