Víra v úspěch,

nadšení, překonávání překážek, neúspěch

Už jsem se zde několikrát zmínil, že není možné chtít dosáhnout úspěchu a současně nevěřit, že je to ve vašich silách. Takový postoj by se dal připodobnit snaze rozjet se s automobilem při zatažené ruční brzdě. Ať šlapete na plynový pedál sebevíc, auto v nejlepším případě popojede malý kousek a motor se zastaví.

Dovedete si jistě představit, jak by dopadl běžec na závodní dráze, kdyby si mumlal "Tam nedoběhnu!" Všimněte si také, že občas některý z nich vzdá závod ve chvíli, kdy uvidí záda svých soupeřů. Přestane věřit v úspěch.

To, co platí ve sportu, platí samozřejmě i v životě a práci. Nelze běžet závod s olověnou koulí nevíry na noze.

Možná jste už někdy slyšeli o zákonu, který je vyjadřován čísly "80:20". Kupodivu funguje v mnoha oblastech, například dvacet procent lidí vlastní osmdesát procent majetku, dvacet procent zákazníků vám přinese osmdesát procent tržeb a tak dále. Tento zákon platí i v mechanismu úspěchu: Osmdesát procent prodejců skončí po jednom až třech neúspěšných jednáních, kdežto zbylých dvacet procent se dokáže přes neúspěchy přenést a má pak na svém kontě osmdesát procent obchodních úspěchů.

Stačí však k dosažení úspěchu jen věřit? Bohužel je víra jevem křehkým a slabým. Není-li povzbuzována, brzy zeslábne a zanikne. Táborníci vědí, že nestačí přiložit hořící zápalku k hraničce vlhkého dříví. Je třeba plamínek rozfoukávat tak dlouho, až se pořádně rozhoří a poradí si i s velkými poleny. Stejné je to i s vaší vírou v úspěch. Chcete-li, aby pořádně plápolala, musíte přidat nadšení.

Frank Bettger, o kterém jsem se tu už jednou zmínil, vypráví, že dvakrát málem přišel o místo, jednou jako hráč baseballu, podruhé jako prodejce životních pojistek. Co mu pomohlo? Přidal nadšení. Rozsvítil se, rozběhl, přidal na tempu hovoru. Vyneslo mu to přezdívku "Motor Bettger" mezi spoluhráči a první prodanou pojistku.

Někteří lidé dovedou vybuchnout nadšením, bohužel ale jen krátce. Jako když do ohně stříknete trochu benzínu -- zaplane, zaplápolá a zhasne. Takové lidi přechází nadšení v okamžiku, kdy narazí na první překážku. Jejich reakce je vždy stejná: "My jsme to věděli, že to tak dopadne. Neměli jsme se do toho vůbec pouštět!"

Vraťme se pro pochopení funkce překážek ještě jednou na závodní běžeckou dráhu. Myslíte si, že překážky na ni jsou tu proto, aby závodníkům polámaly nohy a donutily je vzdát se? Samozřejmě ne, jsou tu proto, aby mohl vyniknout ten nejdovednější a aby i ostatní měli dobrý pocit, že tak náročnou trať zvládli. Každá překonaná překážka je přece přibližuje cíli! Stejné je to i s překážkami ve vaší práci. Nejsou tu proto, abyste svoji cestu k úspěchu vzdali. Naopak, jejich překonávání vám zvyšuje sebevědomí a vede vás k cíli. A pak -- život bez překážek prostě není možný a je určitě lépe se naučit je překonávat, než nad nimi bědovat. Nechte tedy žehrání nad nepřízní osudu a vyběhněte!

Co když ale přes všechno snažení přijde neúspěch? V první řadě je třeba vědět, že nikdo není jen úspěšný. Popsanými metodami a zákonitostmi můžete sice míru úspěšnosti zvýšit, ale nemůžete vyloučit neúspěch. Tak už to v životě chodí, že se občas zamračí a slunce vystřídá déšť. Vždyť bez něho by všechna zeleň zahynula. Ani vy nemůžete být stále úspěšní, protože vaše nadšení by vystřídalo samozřejmé přijímání úspěchu a lenost. Naučte se tedy neúspěch považovat za výchozí bod k úspěchu. Pokud vám něco nevyšlo, začněte s vírou v úspěch ihned intenzivně pracovat na něčem jiném. Při plném pracovním nasazení není čas se probírat "bolístkami" neúspěchu a zbytečně se jím zabývat. Život jde dál, i kdyby se vám váš neúspěch zdál být natolik katastrofální, že by se měla zastavit rotace Země. Pět minut po propuknutí této "strašlivé katastrofy" samozřejmě zjistíte, že naše planeta se nezastavila a Slunce i hvězdy jsou stále na svých místech.

Neúspěch je odrazovým můstkem vašeho příštího úspěchu!

Občasný neúspěch vám také naznačuje, že práce na vašem úspěchu nikdy nekončí. Mnoho pomazaných hlav v dějinách poznalo na vlastní kůži, že dostat se na trůn je poměrně lehké -- proti úsilí, které je potom třeba vynaložit, aby se na tom trůně léta udrželi. Stejné je to i s úspěchem. Mnoho lidí přes noc najednou zbohatne, ani nevědí jak. Můžete se ale vsadit, že devadesát procent z nich bude za rok nebo za pět let zase na mizině. Výherci peněz v loterii je pravidelně rozhází. Veleúspěšní podnikatelé skončí život v rozbitém rychlém automobilu. Od kdysi úspěšných obchodníků se zákazníci odvracejí, protože se z nich stali pyšní povýšení diktátoři. Všichni tito lidé nezvládli svůj úspěch. Důvod je zřejmý -- povýšili svoje Já nad své okolí. Narušili rovnováhu, která vládne ve vztahu jedince ke společnosti kolem něj. Zapomněli, že úspěch nezávisí jen na nich samotných, ale na tom, jak dokázali tuto rovnováhu vytvořit. Rovnovážný stav je důležitý jak v přírodě, tak v lidské společnosti a tedy i úspěšnosti. Kdekoliv rovnováhu porušíte, dostaví se následek. Spadne kámen ze skály, vypuknou demonstrace a nepokoje, z milionáře se stane žebrák. Lidové úsloví říká, že "Pýcha předchází pád!" Vyvarujte se tedy pýchy a kdykoliv ji u sebe objevíte, zpozorněte, neboť riziko pádu se zvýšilo!

Naučte se úspěch zvládat přiměřeně a připomínejte si, že bez ostatních lidí byste žádného obchodního úspěchu dosáhnout nemohli. Protože na obchodování musí být vždy nejméně dva.

Být úspěšný znamená také svůj úspěch zvládnout!
nahoru