Dokončovací práce

Po utkaní se musí tkanina zkontrolovat, opravit, změřit a zvážit a připravit pro odeslání do úpravny. Postup a rozsah dokončovacích prací závisí na druhu a použití tkaniny.

Postřihování

Na postřihovacím stroji se z tkaniny odstřihují a odsávají přečnívající konce nití po navázání přetrhu nebo výměně útků. U některých tkanin z bezčlunkového tkaní se kromě celoplošného postřihování provádí ještě zarovnávání krajů.

Prohlížení

Na prohlížecím stroji se tkanina prohlíží po lícové straně při denním nebo umělém osvětlení. Tkaninou pohybuje elektromotor řízený obsluhou. Chyby se označují speciální vypratelnou tužkou nebo barevnými nitěmi.

Nopování, vyšívaní, čištění

Tkanina se zvolna přetahuje po vyšívačském stole a ručně pomocí jednoduchých nástrojů — pinzet, nůžek, šicích jehel a běžných čistících prostředků se odstraňují vady.

Výstupní kontrola, klasifikace

Zkontrolované, opravené, změřené a zvážené dílce tkanin se označí a uloží do skladu nebo se předají k úpravě do zušlechťovacího provozu. Předávací list režného zboží běžně obsahuje číslo dílce a číslo tkacího stroje, šířku tkaniny, délku, hmotnost, počet neodstranitelných vad a klasifikaci. Klasifikace se provádí na základě počtu a charakteru vad, které se posuzují podle platných norem.

nahoru