základy textilních technologií > technologie tkaní > Člunkové a útkové záměny

Člunkové a útkové záměny

Záměny se používají pro zanášení více druhů útku. Útky se mohou lišit nejen barvou, ale i konstrukcí a použitým materiálem.

Člunkové záměny se v současné době již nepoužívají. Automatické stavy jsou bez záměny, tudíž hladké. (K prohazování více druhů útku bylo třeba více člunků uložených ve víceskříňkových člunečnících, které přiváděly člunky do tkací roviny podle požadovaného vzoru).

Útkové záměny jsou konstrukčně jednodušší.

U skřipcových i jehlových tkacích strojů je cívečnice, na které je několik cívek. Příslušný útek je zanašeči podán příslušným podavačem.

U tryskových tkacích strojů je záměna útků řešena například použitím více trysek.

Řízení záměny může být mechanické pomocí karet s vlastním kartovým ústrojím nebo kartovým ústrojím listového stroje. Novější konstrukce mají záměny řízené elektromechanicky, kdy házený vzor je vytvořen elektronicky a uložen na zvláštním nosiči (elektronické paměti, disketě apod.).

nahoru