základy textilních technologií > technologie tkaní > Příprava materiálu ke tkaní

Příprava materiálu ke tkaní

Účelem přípravy materiálu je získat nitě požadovaných vlastností a převést je do tvaru vhodného pro zpracování na tkacím stroji. Rozsah přípravy závisí na druhu připravované soustavy (osnova, útek), na druhu a tvaru dodaného materiálu (potáče, křížové cívky, jednoduchá nit, skaná nit), na požadované konstrukci nití, na vzoru tkaniny (tkanina jednobarevná, pestře snovaná, pestře házená, pestře tkaná) a na tkací technice (člunkové stavy, bezčlunkové tkací stroje).

Osnova má běžně několik tisíc nití a na tkací stroj se předkládá navinutá na osnovním válu. Její příprava oproti útku je složitější.

Příprava osnovy pro tkaní obsahuje tyto práce:

  • soukání
  • sdružování
  • skaní
  • snování
  • šlichtování
  • navádění, navazování, lamelování

Příprava útku pro tkaní obsahuje tyto práce:

  • soukání útku
  • paření útku
nahoru