Výroby tkanin

Výroba tkanin ve tkalcovně zahrnuje:

  • přípravu materiálu ke tkaní,
  • tkaní,
  • dokončovací práce.
Princip výroby tkaniny

Výroba tkanin probíhá na tkacích strojích (stavech). Princip výroby tkaniny bude vysvětlen pomocí schématu jednoduchého tkacího stavu.

Princip výroby tkanin
1 - osnovní vál
2 - osnovní svůrka
3 - křížové činky
4 - listy
5 - člunek
6 - paprsek
7 - bidlo
8 - prsník
9 - tažný válec
10 - zbožový vál

Osnova je navinuta na osnovním válu 1. Z válu se vede přes osnovní svůrku 2 do tkací roviny. Pořadí osnovních nití zajišťují pomocí niťového kříže křížové činky 3. Ve tkací rovině jsou jednotlivé nitě navedeny do oček nitěnek, které jsou součástí listů 4. K výrobě tkaniny s nejjednodušším provázáním (plátnovým) a s malým počtem osnovních nití je zapotřebí dvou listů, se složitějším provázáním více listů. Pohybem listů ve svislém směru se z osnovních nití vytváří prostor klínovitého tvaru, tzv. prošlup. Do prošlupu se zanáší útek pomocí člunku 5. Za brdem procházejí nitě paprskem 6 upevněným v bidle 7. Paprsek udržuje osnovu v požadované šířce a zajišťuje stejnoměrnou hustotu osnovních nití. Jakmile člunek opustí prošlup, pohybuje se bidlo směrem k čelu tkaniny a paprsek přirazí útek ke tkanině. Po přírazu útku se bidlo vrací do zadní polohy, prošlupní zařízení změní vzájemnou polohu listů a celý cyklus se opakuje. Tkanina se odvádí kolem prsníku 8, odtahuje se tažným válcem 9 a navíjí na zbožový vál 10.

nahoru